Zowel! is een organisatie van Laurens en de SWKGroep. Samen met het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) maken zij zich sterk voor samenwerking tussen bewoners en partijen in de buurt.

Zowel! stimuleert initiatieven vanuit de bewoner met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten door ze de juiste richting op te sturen. Hierbij wordt gestreefd naar een open netwerk waar mensen elkaar beter kunnen vinden om op een eigen manier passende oplossingen te vinden.

In Delfshaven werkt Zowel! Met drie gebiedsteams: West, Oost en Zuid. Zowel! gaat in gesprek met de deelgemeente, partners in de wijk en bewoners om een gebiedswerkplan samen te stellen. Hierbij wordt bekeken wat er leeft in de gebieden en bij bewoners onderling of individueel. Met activiteiten spelen we in op wat nodig is, integraal en samen met anderen.

De wijkwerkers, herkenbaar aan hun witte jas, zijn zichtbaar in de wijk. Zij zijn waar bewoners zijn: op straat, bij activiteiten of bij bewoners thuis. Zij zijn de kern van Zowel! in de wijk en stimuleren en enthousiasmeren bewoners om mee te doen. Zij hebben een brede maatschappelijke blik en kunnen over alles worden aangesproken. De wijkwerkers maken graag kennis met de bewoners van de deelgemeente Delfshaven en met geïnteresseerden in de nieuwe aanpak van Zowel!

Bekijk de folder en kom meer te weten over de werkwijze.