Het Centrum Voor Dienstverlening: maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en hulp bij crisissituaties in (regio) Rotterdam.