Mijn gegevens bij CVD

Op deze pagina lees je wat CVD doet met jouw gegevens, welke rechten jij hebt over deze gegevens en aan welke meldcode CVD zich houdt.

Jouw gegevens bij CVD

Als je de diensten van CVD gebruikt, verzamelt CVD jouw gegevens in een document. Hierdoor kan jouw begeleider je helpen. En kun je bijvoorbeeld inloggen op mijn CVD. In het document staan jouw persoonsgegevens en andere gegevens die niet iedereen mag zien. Daarom beschermen we die door regels in de wet over veiligheid en privacy te volgen.

Welke gegevens we opslaan in het document, en wie deze kan bekijken, staat in het Reglement Verwerking Persoonsgegevens. Dit reglement kun je bekijken op elke CVD locatie.

Jouw privacyrechten bij CVD

Iedereen heeft recht op privacy. Welke rechten je hebt, staat in de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om je gegevens te bekijken. En als je vindt dat gegevens in jouw document niet kloppen, niet meer kloppen of niet compleet zijn, heb je het recht te vragen om een verandering.

Als je je gegevens wil bekijken, veranderen of verwijderen, kun je hierom vragen via dit formulier. Vul het in en lever het in bij je begeleider. Je krijgt dan binnen 4 weken een antwoord op je vraag. Hebben jij en je begeleider een andere mening over of de gegevens kloppen? Dan zetten we zowel jouw mening over de gegevens, als die van jouw begeleider in je document. 

CVD doet mee aan Meldcode & SISA

CVD houdt zich aan de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Dit betekent dat medewerkers de stappen van de meldcode volgen, als zij denken dat er iemand in het gezin van een cliënt mishandeld wordt. Ook zijn we onderdeel van het ‘Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak’ (afgekort SISA). Dit betekent dat we SISA’s signaleringssysteem gebruiken. Door dit systeem weten we beter of een jongere risico heeft op problemen met de maatschappij of criminaliteit.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken