Onze missie

Wij vinden dat iedereen een veilig en stabiel thuis verdient. Thuis is een basis om je leven op te bouwen en is belangrijk voor je identiteit. We geloven dat ieder mens talenten heeft en kan meedoen in de maatschappij. Vanuit een veilige en stabiele thuisbasis kun je die talenten inzetten.

We zijn er voor iedereen bij wie een veilige en stabiele thuisbasis ontbreekt. We helpen hen om hun basis op te bouwen. Dat doen we krachtgericht, slagvaardig, professioneel en met respect voor iedereen. Hierdoor kunnen mensen weer voor zichzelf zorgen, zich ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Zo gaan we samen op weg naar thuis. Op deze manier draagt CVD bij aan de aanpak van de (grootstedelijke) problematiek in de regio Rijnmond.

We staan voor…

Kracht

We geloven in mensen, en in hun krachten en talenten. Ook als zij daar zelf nog niet in geloven. Of zich niet sterk voelen. Daarom geven we cliënten bij CVD zelf de regie en focussen de professionals in onze organisatie op wat iemand kan, of kan leren.

Samen

Een goede verbinding met mensen en hun netwerk is belangrijk om hen goed te kunnen helpen. Daarom steken we tijd en energie in goede relaties met cliënten, hun familie, onze collega’s, de organisaties waarmee we samenwerken, en in de wijken en buurten in Rotterdam. We maken gebruik van het netwerk, helpen anderen en vragen om hulp als dat nodig is.

Groei

Voor ons gaat groei over steeds een stapje verder komen. Daarom kijken we naar wat mogelijk is, en waar ruimte voor groei zit. Dit doen we voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. We wachten niet af, maar gaan op zoek naar kansen en nemen initiatief in samenwerkingen. Samen leren is belangrijk voor ons.

Eerlijkheid

Doen wat we zeggen. En zeggen wat we doen. Betrouwbaar en duidelijk communiceren is belangrijk voor ons. Daarom zijn we eerlijk over wat we je wel of niet kunnen bieden. En eerlijk over wat we van je verwachten. We zien dit als onze taak en hier mag je ons op aanspreken.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken