Onze organisatie

CVD biedt hulp en opvang aan mensen die geen stabiele, veilige plek hebben die ze thuis kunnen noemen. CVD helpt hen weer grip te krijgen op deze thuisbasis. Zodat mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen, zich kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in de maatschappij.

Hier lees je meer over onze missie

Sinds 1971 is CVD een officiële stichting. Maar eigenlijk bestaan we al veel langer. CVD is ontstaan uit de Vincentius Vereniging, een katholieke vereniging van mensen die met kleding en eten bij ‘armen’ op bezoek gingen. In de jaren ‘60 ging de vereniging zich meer op algemene maatschappelijke hulp richten. En richtte ze ‘Algemene HulpCentrale’ en ‘Centrum voor Vrijwilligers’ op. Dat leidde tot Centrum Voor Dienstverlening - wat wij nu CVD noemen.

Nu werken we voor meer dan 3500 mensen in Rotterdam en een paar gemeenten rondom Rotterdam. We hebben een bestuur en een Raad van Toezicht. Bij CVD werken ongeveer 500 medewerkers op 25 locaties. Op deze kaart bekijk je onze locaties.

Hoe zorgen we dat we onze missie waarmaken?

We zijn open over hoe het gaat en over wat onze plannen zijn. Zo kan iedereen in ons jaarverslag lezen wat we afgelopen jaar hebben gedaan. En kan iedereen in onze ‘Ambitie en Koers’ lezen wat onze plannen zijn voor komend jaar.

Deze resultaten en plannen worden gecontroleerd. CVD is namelijk een organisatie met een raad-van-toezicht-model. Deze raad controleert wat ons bestuur doet. Daarnaast zijn wij goedgekeurd als ANBI-organisatie. Hier lees je meer over ons bestuur, onze raad van toezicht en onze ANBI-status.

Ook cliënten en medewerkers geven hun mening over het beleid van CVD. Dit doen zij via de ondernemingsraad (voor medewerkers) en de cliëntenraad (voor cliënten). Hiermee volgen we twee wetten: de ‘wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ (WMCZ) en de ‘wet op de ondernemingsraden’ (WOR).

CVD werkt volgens de Governancecode Sociaal Werk en de Zorgbrede Governancecode. Dit betekent dat we de principes volgen die breed gedragen worden binnen de sectoren waarin wij werken. Wanneer de codes afwijken kiezen we de code die het meest van toepassing is in de gegeven situatie. 

We hebben het HKZ-keurmerk

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit keurmerk gaat over zorg en dienstverlening, en volgt de ISO9001-norm. Met dit keurmerk willen we laten zien dat we een aanpak gebruiken die wereldwijd wordt goedgekeurd. En die laat zien dat we onze processen steeds verbeteren.

We hebben het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Dit keurmerk gaat over het vakmanschap van medewerkers, en over het effect van onze hulp op het leven van mensen. Het volgt ook de waarden uit de Branchecode Sociaal Werk. Met dit keurmerk willen we laten zien dat we een aanpak gebruiken die door de branche wordt goedgekeurd. Die laat zien we dat we ons inhoudelijke vakmanschap en onze hulp aan cliënten steeds verbeteren. En dat we daarbij letten op de effecten die onze hulp heeft op anderen.

We hebben een NEN7510-keurmerk

Dit keurmerk gaat over informatiebeveiliging, privacy en cybersecurity in de zorg. Het volgt de ISO27001-norm, maar heeft extra normen omdat zorgorganisaties werken met medische persoonsgegevens. Met dit keurmerk laten we zien dat we veilig en eerlijk omgaan met gegevens en dat we maatregelen hebben om informatie veilig te houden. In onze Verklaring van Toepasselijkheid lees je op welke onderdelen de NEN7510-norm bij CVD geldt.

Elke twee jaar testen we onze klanttevredenheid

We voeren jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder cliënten die begeleiding krijgen op een van onze woonplekken (intramuraal, niet-ambulant) en vanuit een eigen huis (extramuraal, ambulant). Bij het laatste onderzoek in 2022 gaven cliënten die bij ons wonen CVD een 7,5 (in 2020 een 7,9) en cliënten die in een eigen huis wonen een 8,9 (in 2020 een 8,5).

De officiële naam van CVD is Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening. Ons RSIN-nummer is 002771391. Het bezoekadres van ons hoofdkantoor is Westblaak 96, ingang B, 3012 KM Rotterdam. Post kun je sturen naar Postbus 208, 3000AE Rotterdam. Ons telefoonnummer is 010-2438100 en je kunt ons mailen op info@cvd.nl. Overige contactgegevens vind je hier.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken