Bestuur, Raad van Toezicht & ANBI

Bestuur

CVD heeft een bestuur van één persoon: mw. I.S. Basten-Poppe. Deze bestuurder krijgt salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Sociaal Werk. De bestuurder ontvangt een onbelaste onkostenvergoeding van 320 euro en een belaste onkostenvergoeding van 300 euro. Daarbuiten declareert de bestuurder geen onkosten. De bestuurder vervult een nevenfunctie als lid van de financiële commissie van branchevereniging Valente.

Raad van Toezicht 

Onze Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Zij krijgen geen salaris, maar wel een vergoeding voor onkosten. In deze vergoeding zit ook vacatiegeld.

  • dhr. drs. G.B. van der Vlies – voorzitter
  • mw. C. Doesburg – vice voorzitter
  • mw. C. Frentz – lid
  • dhr. J.J.M. Rats - lid
  • mw. E. Avci - lid

ANBI

Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier vind je de gegevens van onze ANBI-registratie voor 2022.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken