Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.cvd.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

CVD streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie niet garanderen. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de email kan niet zonder meer een relatie tussen CVD en de gebruiker van de website ontstaan.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. CVD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

CVD kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder wachtwoordbeveiliging of encryptie per email met CVD te corresponderen, accepteert u dit risico. Vertrouwelijke informatie zal met behulp van een encryptie per e-mail verstuurd worden.  

De informatie in een e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) die is of zijn genoemd in de verzendlijst.

Indien het door u ontvangen emailbericht per ongeluk naar u verzonden is en/of uit de inhoud van het emailbericht duidelijk is dat het bericht niet voor u bestemd is, dient u de email direct te vernietigen. U wordt dringend verzocht de ontvangen informatie niet te gebruiken en niet te verspreiden. Ook wordt u verzocht om, indien mogelijk, de afzender op de hoogte te stellen van de onjuiste adressering.

De afzender neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, die ontstaat door het gebruik van de gegevens en/of documenten die via het ontvangen emailbericht worden verspreid.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CVD heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of  inhoud daarvan. CVD aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom

Alle publicaties en uitingen van CVD zijn beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CVD daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegevens.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken