Onze partners

Samen is één van onze kernwaarden. Daarom maken we gebruik van de kennis en mensen in andere organisaties, helpen we anderen en vragen om hulp. Bijvoorbeeld om een nieuwe uitdaging te verkennen. Hier vind je met welke organisaties we dat doen.

Alliantie Tante Sjaar

De Alliantie Tante Sjaar bestaat uit 14 zorgorganisaties die zich samen sterk maken voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet en kwetsbare Rotterdammers en gezinnen betere kansen krijgen. De Alliantie doet dit door thema’s te agenderen als dakloosheid, werkloosheid, participatie, armoede en integrale aanpak van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Partners waar wij binnen en buiten de Alliantie Tante Sjaar mee samenwerken zijn Antes, De Hoop ggz, Humane Zorg, Leger des Heils, Maaszicht, NAS, Pameijer, Pauluskerk, Prokino, Stichting Corridor, Stichting Humanitas, Stichting Ontmoeting en Timon.

Sociaal Werk Rotterdam

Sociaal Werk Rotterdam is het samenwerkingsverband voor de wijkteams van CVD, DOCK en WMO Radar. Wijkteams geven ondersteuning aan de Rotterdammers: jeugdigen, gezinnen en volwassenen die dat nodig hebben.

Leren & ontwikkelen

CVD vindt het belangrijk studenten de mogelijkheid te geven zich in het werkveld te ontwikkelen.

  • Met samenwerkingspartners Hogeschool Rotterdam en omstreken en met Zadkine werken wij samen in de leerwerkgemeenschappen.
  • Daarnaast werken we samen met Hogeschool InHolland (eerstejaars studenten) en het Albeda College (de Wende).
  • CVD is partner van JINC. Samen strijden wij voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt.

Brancheorganisaties

Wij zijn aangesloten bij brancheorganisaties Sociaal Werk NederlandValente en Arbeidsmarktfonds FCB.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Capelle aan den IJssel, Voorne aan Zee, Lansingerland en Krimpen aan den IJssel, zorgkantoor Zilveren Kruis en diverse zorgverzekeraars.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken