Alle wooninitiatieven

CVD biedt verschillende vormen van wonen voor cliënten:

Op deze pagina vind je daarnaast verschillende bijzondere initiatieven die onderdeel zijn van ons woonaanbod. 

Housing First

Housing First richt zich op het direct huisvesten. Wonen eerst!

Housing First is voor de groep mensen die
•           al lange tijd dak- of thuisloos is of bij een zorgaanbieder verblijft
•           én meervoudige problemen heeft, zoals psychiatrische aandoeningen met verslaving
•           én bij wie eerder ingezette trajecten niet het gewenste resultaat hebben gehad.

Cliënten gaan direct bij de start een huur- en begeleidingsovereenkomst aan en krijgen intensieve, integrale ondersteuning op alle leefgebieden. Cliënten moeten huur kunnen betalen en mogen geen overlast veroorzaken. Er geldt één belangrijke afspraak: je moet openstaan voor begeleiding.

Let op: je kunt je als cliënt niet zelf aanmelden voor Housing First. Dit gaat via de begeleider van de zorgaanbieder waar je in begeleiding bent.

Project 010

Voor jongeren die geen veilig of stabiel thuis hebben, is dit vaak een traumatische ervaring. Zij hebben continu een gevoel van onveiligheid, onrust, gebrek aan privacy en weinig mogelijkheden voor zelfstandigheid. Daardoor hebben zij minder makkelijk toegang tot sociale zekerheid, opleiding en werk. Dit maakt de weg van geen thuis naar een veilig en stabiel thuis vaak lang en moeilijk. Ondanks de inzet van begeleiders, kan er onderweg veel misgaan. Sommige jongeren raken uit beeld en komen uiteindelijk met veel grotere problemen terug.

Project 010 wil die cirkel doorbreken met een ondersteuningsaanbod waarin alles samenkomt: een zelfstandige woning vanaf de start, een warm netwerk van begeleiders en een budget om snel financiële gaten te dichten als dat nodig is. Alles om te zorgen dat een jongere een snelle ‘herstart’ kan maken en een betere kwaliteit van leven krijgt.

Aanmelden voor Project 010 kan via Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam.

Skaeve Huse

Skaeve Huse is een bijzondere woonvorm voor Rotterdammers die zich niet aan een gewone woonomgeving aanpassen. Omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Mensen wonen hier onder begeleiding en toezicht, in een rustige omgeving met weinig prikkels van buitenaf. Met deze woonvorm vermindert woonoverlast in woonbuurten. Mensen die bij Skaeve Huse wonen, kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als 'eindstation'.

De woningbouwvereniging kan een van hun bewoners aandragen voor Skaeve Huse.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken