CVD in wijkteams

CVD in de Rotterdamse wijkteams

Iedereen wil graag grip houden op zijn eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? Dan kun je in Rotterdam terecht bij het wijkteam. Elke wijk in de regio Rotterdam heeft een wijkteam. 
CVD is actief in alle wijkteams in de gebieden: Noord, Delfshaven en Hillegersberg-Schiebroek. 

Sociaal Werk Rotterdam (SWR)

In 2017 hebben Wmo Radar, CVD en DOCK de handen ineengeslagen om met elkaar de basishulp voor volwassenen binnen de Rotterdamse wijkteams te realiseren. Op 1 januari 2018 zijn wij onder de vlag van Sociaal Werk Rotterdam (SWR) officieel gestart. 

In deze wijkteams werken medewerkers vanuit verschillende organisaties met elkaar samen. Zo biedt SWR (Sociaal Werk Rotterdam) basishulp aan volwassenen, helpt SOL ouderen, Enver ouders en kinderen en MEE mensen met een beperking. Op deze manier krijgen Rotterdammers van jong tot oud snel de hulp die ze nodig hebben, dicht bij huis. De hulp die het wijkteam biedt is altijd op vrijwillige basis.

Rotterdammers kunnen zich niet zelf aanmelden bij het wijkteam. Het wijkteam krijgt aanmeldingen binnen via medewerkers van de woningbouw, VraagWijzer, de huisarts, politie, scholen of andere (in)formele organisaties in de wijk. Bij elke melding wordt gekeken welke professionals naar de bewoner(s) toegaan voor een eerste gesprek. De medewerker onderzoekt samen met de bewoner welke hulpvraag er is en welke hulp passend is.

SWR-medewerkers bieden basishulp en brengen daarnaast hun eigen specialismes mee (bijvoorbeeld psychische zorg, schuldhulpverlening of huiselijk geweld). Samen onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn en waar hulp bij nodig is. Daarbij wordt ook gekeken wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen. Het gaat erom dat bewoners uiteindelijk zelf weer verder kunnen.

Ze kennen de wijk goed, werken nauw samen en zijn gericht op mogelijkheden (in het netwerk en de directe omgeving van de hulpvrager). SWR-medewerkers werken systeem- en krachtgericht en kijken in hun begeleidingstraject naar verschillende leefgebieden: werk, wonen, financiën, relaties, gezondheid en zingeving. SWR-medewerkers zijn zich bewust van hun vakbekwaamheid. Ze weten wanneer de grens van hun eigen deskundigheid is bereikt en betrekken experts wanneer nodig of verwijzen door naar een ander die beter aansluit bij de hulpvraag.

De aanpak is integraal. Dit betekent dat er naar alle aspecten gekeken wordt die belangrijk zijn. We bieden hulp op maat en schakelen als dit nodig is gespecialiseerde hulp in. Mocht specialistische hulp nodig zijn, bespreekt de wijkteammedewerker welke organisaties bij de ondersteuning betrokken worden. Informatie wordt pas uitgewisseld als daarvoor toestemming gegeven is.

De wijkteams zijn zorgvuldig samengesteld. Voldoende generalistische en specialistische kennis en ervaring zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zij zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. De teams bestaan uit professionele hulpverleners met veel ervaring op verschillende gebieden zoals (psychische) zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen.  

CVD in Krimpens Sociaal Team

In Krimpen aan den IJssel zijn casusregisseurs vanuit CVD actief in Krimpens Sociaal Team. Het Krimpens Sociaal Team is er voor alle inwoners van Krimpen aan den IJssel, die ondersteuning of hulpverlening nodig hebben bij complexe problematiek en/of problemen op meerdere gebieden. Een inwoner kan niet zelf aankloppen bij het Krimpens Sociaal Team, maar moet worden aangemeld door een professional.

Onze casusregisseurs stimuleren het gebruikmaken van de eigen kracht van de inwoner en het sociale netwerk. Ook willen zij deze kracht versterken, werken ze vraaggericht, gaan ze op problemen af, zijn ze gericht op  samenwerken, zijn ze resultaatgericht en werken ze vanuit het principe 1 gezin -1 plan -1 regisseur.

Wil je meer informatie of heb je behoefte aan ondersteuning vanuit het Wijkteam in Rotterdam? Informeer dan bij de Vraagwijzer, een gratis loket van de gemeente Rotterdam. Via telefoonnummer 14 010 kom je in contact met de Vraagwijzer. Daarnaast kun je langskomen bij de balie van de Vraagwijzer in jouw buurt, op weekdagen tussen 9.00u. en 12.00u. 

Aanvullende informatie over het Wijkteam vind je op de website van gemeente Rotterdam via rotterdam.nl/wijkteams

Woon je in Krimpen aan den IJssel en heb je vragen over zorg, welzijn, opvoeden, wonen of geldzaken? Of behoefte aan ondersteuning? Kijk dan op de pagina van de KrimpenWijzer voor meer informatie. 

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken