Nieuwsberichten

Wat gebeurt er in en rondom CVD? Hier vind je nieuwsberichten over onze hulp, samenwerkingen en meer.

9 november 2023

Directeur Esmé Wiegman van Valente bezocht ons begin november, samen met twee adviseurs van de brancheorganisatie. Zij brachten een bezoek aan Room First en Havenzicht. Binnen de nieuwe koers van CVD “Samen op weg naar thuis” staat het (snel) bieden van of toeleiden naar een eigen woonplek centraal. Room First is daarvan een mooi voorbeeld.

Room First is een locatie waar cliënten tijdelijk een eigen kamer huren op weg naar zelfstandig wonen. Cliënten krijgen begeleiding en training en alle basiszaken worden op orde gebracht: van registratie in de GBA en het aanvragen van een ID tot het regelen van verzekeringen en het openen van een bankrekening. Er zijn vaste begeleiders en er is 24/7 iemand aanwezig. Die eigen plek, met eigen “voordeur” blijkt cruciaal. Het geeft mensen rust. 

Een eerste pilot 2020-2022 werd gemonitord door HHM en liet al positieve resultaten zien waar het gaat om positieve uitstroom (naar een woning) ten opzichte van de opvang. Ook bleken de kosten van Room First lager te zijn dan een plek in de opvang. In deze pilot stroomden mensen in die al enige tijd in de opvang verbleven. De tweede pilot (augustus 2022-eind 2023) lijkt nog een positiever beeld te gaan opleveren, terwijl er veel minder voorselectie is gedaan; mensen stromen vanuit Centraal Onthaal direct door naar Room First. De verwachte positieve uitstroom in deze tweede pilot is zo’n 80% binnen 6 maanden. Bovendien zijn er veel mensen die werk behouden of werk krijgen. Er wordt maatwerk geleverd, dus mensen kunnen ook positief uitstromen naar bv. beschermd wonen als dat de meest geschikte plek is.

De Valente delegatie was erg enthousiast en vond het een mooi voorbeeld voor een alternatief voor de opvang.

CVD Havenzicht vond men vooral indrukwekkend. Valente bezocht de reguliere opvang en de bijzondere afdelingen (beschermd wonen en verpleegafdeling) voor mensen die naast andere problemen ook zware gezondheidsproblemen hebben. Vaak zijn dit kwetsbare mensen die na een ziekenhuisopname niet naar huis kunnen of geen thuis hebben. Zonder de verpleegafdeling zouden oude en zieke mensen op straat moeten verblijven of in de reguliere opvang/zorg die daarvoor niet is toegerust. Er is op Havenzicht gespecialiseerd personeel, verzorgenden en verpleegkundigen en er is wekelijks op een vaste tijd een huisartsenronde voor de bewoners. Er verblijven ook mensen die terminaal zijn en zij kunnen, met liefdevolle zorg en aandacht, het naderende einde van hun leven in alle rust doormaken.

Met al deze positieve indrukken vertrokken de Valente collega’s weer het land in. Valente heeft aangegeven het belangrijk te vinden dit soort input te krijgen om landelijk de belangen van organisaties zoals CVD te behartigen aan alle tafels waar men zit: Van VWS tot VNG, van staatssecretaris tot Kamerleden.

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken