Nieuwsberichten

Wat gebeurt er in en rondom CVD? Hier vind je nieuwsberichten over onze hulp, samenwerkingen en meer.

27 september 2023

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat in 2022 26.600 mensen dakloos zijn geweest. Op 1 januari 2021 zou het naar schatting om 32.000 mensen gaan. De cijfers van het CBS geven een beperkt beeld. Zo worden jongeren onder de 18 jaar, 65-plussers en ongedocumenteerden niet meegenomen. CVD herkent deze daling niet. We zien juist het aantal dakloze mensen toenemen, aldus Inez Basten-Poppe, bestuurder CVD. “De nachtopvang in Rotterdam is overvol, de lijst van mensen die we geen bed kunnen geven groeit, het aantal bankslapers in Rotterdam is hoog en in het straatbeeld zien we ook een toename van buitenslapers. We hebben hier echt zorgen over”. Het beëindigen van dakloosheid is op te lossen met woonruimte: wonen eerst. Dit vraagt om creatieve oplossingen en samenwerking tussen gemeenten, corporaties, cliëntvertegenwoordigers en zorgaanbieders. Samen op weg naar thuis!

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken