Nieuwsberichten

Wat gebeurt er in en rondom CVD? Hier vind je nieuwsberichten over onze hulp, samenwerkingen en meer.

Palliatief symposium voor dak- en thuislozen

21 april 2023

Op 20 april 2023 vond het online symposium ‘Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, verslaafd zijn en/of te kampen hebben met ernstige psychiatrische problematiek’ plaats. CVD locatie Havenzicht was uitgenodigd als spreker. Het symposium was (juist) gericht op medewerkers uit de maatschappelijke opvang, zeker niet alleen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Tijdens het plenaire gedeelte is er iets verteld over de samenwerking tussen Havenzicht Herstel- en verpleegafdeling en een palliatief consulent. Daarnaast heeft CVD een workshop verzorgd. Daarin kwam ter sprake welke ziektebeelden er in de laatste levensfase onder deze doelgroep vaak voorkomen en wat er speelt op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het unfinished business syndroom. Aan de hand van een korte casus werd getoond hoe iemand uit deze doelgroep op relatief jonge leeftijd al kan overlijden aan heftige aandoeningen. Wat zijn de aandachts- en observatiepunten voor en bij deze ziektebeelden?

Via de links hieronder kun je de plenaire sessies bekijken over dit onderwerp en je kunt vijf verschillende workshops bekijken.

Meer informatie over palliatieve zorg bij dak- of thuislozen is ook te vinden op: https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/palliatieve-zorg-bij-dak-of-thuislozen

!Help, ik heb vanavond geen slaapplek!
Samen op weg naar thuis
Keurmerken