Waar zijn we u in 2017 mee van dienst geweest?

In deze eerste maand van het nieuwe jaar blikken we kort terug op 2017. Een jaar waarin het CVD meer dan 15.000 Rotterdammers heeft bereikt.

Hieronder een greep uit onze diverse activiteiten en resultaten. Leest u mee?

630 Verschillende personen maakten gebruik van dagopvang CVD de Hille. | 376 Rotterdammers in een crisissituatie maak­ten gebruik van het Crisiscentrum. Zij realiseerden met elkaar meer dan 1.700 overnachtingen. | 200 Cliënten werden begeleid met een intramurale indicatie. | Er werden 88 cliënten opgenomen op de herstel- en verpleegafdeling van CVD Havenzicht. Hun gemiddelde verblijfsduur was zo’n 85 dagen. | Er werden 1.400 cliënten met een extramuraal Wmo arrangement begeleid. | Het project Skaeve Huse is in juli officieel van start gegaan. | Voor 60 personen werd een Eigen Kracht Conferentie georganiseerd. | Ruim 877 verschillende personen maakten gedurende het jaar gebruik van een CVD nachtopvangvoorziening. | Het CVD ondersteunde meer dan 610 Rotterdammers met schulden. | Het CVD was 24×7 uur beschikbaar voor Crisisinterventie. | Op 26 scholen en 14 voorscholen werd School Maatschappelijk Werk uitgevoerd. | In totaal werden 1.163 vrijwilligers geschoold. | 84 Cliënten werden ondersteund door CVD Preventie Dakloosheid. |  De Cliëntenraad startte met het succesvolle project Videopresentatie. | Meer dan 400 cliënten namen deel aan de door het CVD georganiseerde dagbestedingstrajecten en trainingen. | Er werden meer dan 445 procedures voor een huisverbod gestart. | Voor de 9e keer zijn 24 cliënten meegevaren met De Eendracht. | 6 Studenten van de opleiding Mondzorgkunde hebben op 4 voorzieningen het Zorg voor Tandenproject gelanceerd. | Bij CVD Bazar zijn meer dan 500 gebruiksartikelen en woonaccessoires binnengebracht. | Meer dan 100 cliënten hebben deelgenomen aan Make my Day. | De kerstbijeenkomst voor extramurale cliënten werd door 130 cliënten bezocht. | Er werden 1.000 budgetreceptenkalenders (bedoeld voor CVD cliënten) gedrukt.  | 30 cliënten hebben starterspakketten aangevraagd.| Het volledige jaarverslag staat vanaf 29 maart 2018 op onze vernieuwde website die bij de start van het nieuwe jaar in gebruik werd genomen.