Waarmee zijn we u in 2018 van dienst geweest?

Het CVD was in 2018 weer volop in beweging. Hieronder een greep uit onze diverse activiteiten en resultaten. Leest u mee?

Meer dan 1.300 cliënten met extramuraal Wmo arrangement kregen begeleiding vanuit de gebiedsteams. | Op 24 scholen en 16 voorscholen werd Schoolmaatschappelijk Werk uitgevoerd. | 85 cliënten is dakloosheid voorkomen met het project CVD Preventie Dakloosheid. | Het CVD was 24×7 uur beschikbaar voor Crisisinterventie. | De filmochtend met kerstlunch voor extramurale cliënten werd door 145 mensen bezocht. | De CVD LeerWerkGemeenschap is verder ontwikkeld met een nieuwe LWG “Samen in Noord” en een uitbreiding van stageplaatsen. | Ruim 37.300 overnachtingen in een CVD nachtopvangvoorziening zijn mogelijk gemaakt. | Bijna 60 netwerk- en themabijeenkomsten ter ondersteuning van de partners in de wijknetwerken zijn georganiseerd of bezocht. | Voor de 10de keer volbrachten 24 jonge en oudere cliënten een zeilreis met de Eendracht. | 433 cliënten hadden onderdak in een beschermde of begeleide woonvorm. | 85 cliënten verbleven op de Herstel- en Verpleegafdeling CVD Havenzicht met een gemiddelde verblijfsduur van 82 dagen. | 640 keer werd een groepsbijeenkomst Administratief Ordenen voor cliënten bezocht. | 915 vrijwilligers en bijna 180 beroepskrachten namen deel aan CVD cursussen op het gebied van vrijwilligerswerk. | 60 cliënten hebben starterspakketten aangevraagd. | Het CVD Respijthuis en de eerste extramurale cliënten namen hun intrek in De Evenaar. Hier vormen deze CVD cliënten met cliënten van Bavo Europoort en Humanitas een ‘magic mix’ van uiteenlopende bewoners die elkaar kunnen versterken. | Het trainingsaanbod van de schoolmaatschappelijk werkers is uitgebreid met het nieuwe programma “Meet & Play” voor ouders van kinderen van 2-6 jaar. | Er zijn 2.848 overnachtingen gemaakt in het CVD Respijthuis. | De Cliëntenraad heeft meer dan 40 onderwerpen met de bestuurder besproken. | Meer dan 720 personen bezochten dagopvang CVD de Hille. | Er werden meer dan 600 procedures voor een huisverbod gestart. | Ruim 50 vrijwilligers zetten zich in om maar liefst 120 cliënten uit de maatschappelijke opvang in de watten te leggen tijdens CVD Makes My Day. | 112 cliënten zijn vanuit een intramurale voorziening door- of uitgestroomd. | Via CVD Bazar zijn zo’n 850 gebruiksartikelen en woonaccessoires uitgegeven aan cliënten. | Meer dan 480 cliënten volgden trainingen en meer dan 300 cliënten dagbestedingstrajecten bij het CVD. | Mede dankzij het programma “Beweeg mee met het CVD” is het cijfer voor de vitaliteit van medewerkers gestegen van 5,9 naar 6,4. | Ruim 100 vrijwilligers en 100 professionals uit huisartsenpraktijken en wijkteams namen deel aan een training of geaccrediteerde workshop op het gebied van mantelzorg. | I.s.m. studenten Voeding & Diëtetiek is een nieuwe budgetreceptenkalender voor cliënten gemaakt.

Het volledige jaarverslag staat vanaf 1 april 2019 op www.cvd.nl