Waar zijn we u in 2016 mee van dienst geweest?

195 Verschillende personen maakten gebruik van dagopvang CVD de Hille. | 450 Rotterdammers in een crisissituatie maak­ten gebruik van het Crisiscentrum. Zij realiseerden met elkaar meer dan 1.950 overnachtingen. | 400 Cliënten werden begeleid in een beschermde- of begeleide woonvorm. | Er werden 74 cliënten opgenomen op de verpleegafdeling van CVD Havenzicht. Hun gemiddelde verblijfsduur was zo’n 100 dagen. | Er werden 400 cliënten met een Wmo arrangement thuis begeleid. | Voor 90 personen werd een Eigen Kracht Conferentie georganiseerd. | Ruim 700 verschillende personen maakten gedurende het jaar gebruik van de nachtopvang voorzieningen. | Het CVD ondersteunde meer dan 700 Rotterdammers met schulden. | We waren 24×7 uur beschikbaar voor Crisisinterventie. | Op 26 scholen werd School Maatschappelijk Werk uitgevoerd. | Er werd contact gelegd met ca. 400 vrijwilligersorganisaties. | 85 Cliënten werden ondersteund door CVD Preventie Dakloosheid. | De Mantelzorg Schijf-van-Vijf werd in alle 14 gebieden in Rotterdam gevuld. | In totaal werden 1.000 vrijwilligers geschoold. De Cliëntenraad bestond steeds uit 11 personen. | Meer dan 450 cliënten namen deel aan de door het CVD georganiseerde dagbestedingstrajecten en trainingen. | Er werden meer dan 550 huisverbod procedures gestart. | Er vond dankzij onze vrijwilligersmakelaars 90 keer een geslaagde match plaats met cliënten en studenten die vrijwilligerswerk wilden doen. | De training OOZ kende in totaal 185 deelnemers. De training heeft in totaal meer dan 110 bijeenkomsten gehad. | Het volledige jaarverslag staat(vanaf 1 april 2017) op cvd.nl.