Eind vorig jaar hebben we jullie mening gevraagd in het cliënttevredenheidsonderzoek. Veel CVD cliënten hebben dit ingevuld. Bedankt voor jullie hulp!

We hebben in totaal 497 reacties ontvangen. Dit zijn er iets minder dat het jaar ervoor. Maar genoeg om te weten hoe tevreden jullie zijn en wat er nog beter kan.

Wat opvalt is dat de deelnemers iets ouder zijn dan in eerdere jaren. Ook zijn er meer mannen en steeds meer cliënten zijn niet in Nederland geboren.

Bij alle onderwerpen is de tevredenheid gelijk gebleven of beter geworden. Vooral het gevoel van veiligheid in de voorziening is verbeterd.

De meesten vinden dat de kwaliteit van de ondersteuning in de coronatijd niet minder is geworden. Een groot deel wil – na corona – geen gebruik meer maken van beeldbellen.

Het cijfer dat jullie het CVD in het algemeen geven is een 7,9 voor mensen die in een voorziening wonen (niet-ambulant) en een 8,5 voor mensen die niet in een voorziening wonen (ambulant). Dit is allebei hoger dan vorig jaar. Een resultaat waar we trots op zijn!