Om informatiebeveiliging goed op orde te krijgen en te houden is er een certificaat voor informatiebeveiliging in de zorg (NEN 7510) waarmee we kunnen aantonen dat we de beveiliging op orde hebben en hier regelmatig op getoetst worden. Dit willen we zelf graag, maar ook de Nederlandse overheid en zorgverzekeringen willen alleen contracten afsluiten met organisaties die dit kwaliteitskeurmerk hebben.

De afgelopen jaren zijn hier steeds stappen in gemaakt. In januari en februari jongstleden zijn we bezocht door de externe auditoren van de instantie DNV om te toetsen hoe ver het CVD is. En we hebben het certificaat behaald.