Wethouder Florijn, met in zijn gezelschap een aantal ambtenaren en medewerkers van Woonstad en het CVD, liet zich in het Servicepunt Welschen uitgebreid informeren over het doel van het project Welschen 2, de huidige stand van zaken en de ambities die er zijn in 2013.

Vervolgens verplaatste het gezelschap zich te voet naar een ruitme in een pand van Middin waar de 2e training van het project Peer tot Peer werd afgerond met een presentatie door een aantal deelnemers. Na hun presentatie en een geanimeerd gesprek daarover, ontvingen de deelnemers als blijk van waardering voor hun deelname aan de training, uit handen van de wethouder een certificaat en een cadeaubon voor de nieuwe Rotterdampas die eind februari a.s. uitkomt.