Inez Basten-Poppe nieuwe directeur-bestuurder Centrum Voor Dienstverlening

Met ingang van 1 oktober 2019 is Inez Basten-Poppe benoemd tot directeur-bestuurder van het Centrum Voor Dienstverlening. Zij volgt Yvonne Frank op die wil stoppen met (betaald) werken en daarom het CVD gaat verlaten. Per 1 oktober legt Yvonne haar taken neer.

Inez Basten-Poppe is geen onbekende binnen het CVD. De afgelopen 14 jaar bekleedde zij binnen de organisatie verschillende functies als manager en later clustermanager. De laatste tijd was ze verantwoordelijk voor het cluster Maatschappelijke Opvang waar zowel crisisinterventie, dag- en nachtopvang, intramurale voorzieningen en extramurale gebiedsteams onder vallen. Tevens is zij waarnemend bestuurder.

De Raad van Toezicht van het CVD is blij met de benoeming van Inez als nieuwe directeur-bestuurder. Voorzitter Rob Beek: “De huidige tijd vraagt om een bestuurder die koers houdt met ruimte voor innovatie, de externe positie kan verstevigen en uitbouwen en de financieel gezonde organisatie kan behouden met ambities richting medewerkers, cliënten en de samenleving. In Inez hebben wij de doortastende, verbindende bestuurder gevonden die wij zochten. Bovendien een bestuurder met kennis van, ervaring met en hart voor de Rotterdamse samenleving. Wij hebben er vertrouwen in dat het CVD met Inez een mooie toekomst tegemoet kan blijven zien.

De Raad van Toezicht dankt Yvonne Frank voor haar tomeloze inzet en kundige leiding in de afgelopen 11 jaar. Yvonne loodste het CVD door de economische crisis en transities in de zorg en zorgde voor verdere professionalisering van de organisatie. Zij draagt een in alle opzichten gezonde organisatie over. De komende maanden zullen gebruikt worden voor die overdracht.