CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg stopt definitief

Zoals eerder aangekondigd heeft de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om in 2020 te starten met een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers.

Mantelzorg ondersteuning
In mei is gestart met de Mantelfoon, het nieuwe mantelzorgsteunpunt in Rotterdam. De uitvoering wordt gedaan door WMO Radar in samenwerking met De ZorgCentrale, beide onderdeel van Incluzio.

Vrijwilligerswerk
Het totaalaanbod van trainingen en cursussen gaat over naar Conclusion Learning Centre. Het matchingsinstrument gaat naar Social Care Network, SCN is ook de huidige aanbieder van www.rotterdammersvoorelkaar.nl en Advies op Maat gaat over naar BMC.

Beëindiging CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Door deze nieuwe vorm van ondersteuning stopt de opdracht van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg per 1 juli definitief. Wij hebben onze opdracht alle jaren met veel passie, kennis en ervaring uitgevoerd. Door de jaren heen zijn we veel nieuwe wegen ingeslagen door bijvoorbeeld de opkomst van de digitalisering, het langer thuis blijven wonen en van stedelijk naar wijkgericht werken. De vorm van ondersteuning zoals wij hem door de jaren heen hebben aangeboden stopt. Dit vinden wij uiteraard jammer. We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u de afgelopen jaren in ons heeft gehad. Wij wensen u als professional, vrijwilliger of mantelzorger veel succes voor de toekomst!

Heeft u nog vragen? Wij helpen u nog graag! Tot 1 juli zijn wij nog bereikbaar via 010-269 11 00 of vrijwilligerswerkenmantelzorg@cvd.nl