Bezoekregels bij zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD

Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan. Dit geldt voor een beperkt aantal bezoekers en ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, Tussenstop en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: I.v.m. de grootte van de kamers op de locaties mogen er maximaal 1 of 2 personen tegelijk op bezoek komen. Bedenk goed of het in jouw woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, spreek dan bijvoorbeeld buiten af of houd contact via (video)bellen.

Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) geldt de richtlijn voor verpleeghuizen: er wordt nog geen bezoek toegelaten. Als dit verandert kun je dat lezen op deze pagina.

Twijfel je wat op jouw locatie wel en niet is toegestaan? Neem dan contact op met de teamleider.