Netwerkbijeenkomst Vrijwiligerswerk Rotterdam

Van 16:00-18:30 uur zijn bestuurders, coördinatoren, penningmeesters en andere personen met een coördinerende…

Start Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam

Dit Platform is samengesteld uit partijen die mee kunnen denken in de ontwikkelingen en het versterken…

Samenwerking met Woonbron bezegeld

In de overeenkomst zijn de spelregels opgenomen die elk van de partners bij de samenwerking in acht neemt.…

NLdoet klaart 8.348 klussen in twee dagen

CVD De Heemraad In de keuken van sociaal pension CVD De Heemraad werd door jonge vrijwilligers, samen…

VoorleesExpress Rotterdam

Om 13.00 uur geven zij een presentatie over de VoorleesExpress als vrijwilligersinitiatief bij de Servicebalie…

Kinderen van Pet’je op bezoek bij CVD de Hille

Op zondag3 april is een groep van 13 kinderen tussen de 10 en 12 jaar op bezoek geweest bij het dagactiviteitencentrum…
© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening