Welgemeend applaus voor Rotterdamse mantelzorgers!

Vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, zorginstellingen, kerken en gemeenten in heel Nederland maken dinsdag 10 november hun waardering aan mantelzorgers kenbaar. Deze dag worden in heel Nederland inspirerende activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, natuurlijk ook in de Rotterdamse gebieden. Een waardering voor mantelzorgers, zodat zij het zorgen even los kunnen laten.

Een mantelzorger is een waardevol en bijzonder iemand, die structureel zorgt voor iemand uit de familie-, vrienden- of kennissenkring. Dat is vaak een behoorlijk intensieve taak, vooral naast een baan en het eigen sociale leven. Om de taak van de mantelzorger te verlichten, wordt soms een vrijwilliger ingezet om de zorg tijdelijk over te nemen. Ook komen mantelzorgers, als blijk van waardering, via de Gemeente Rotterdam in aanmerking voor een extraatje; financieel of in natura. Op de Dag van de Mantelzorg worden in heel Rotterdam activiteiten georganiseerd, waaronder lezingen, informatiemarkten, optredens, massages. Het belooft een feestelijke dag te worden.

Wat  doet  Vrijwilligerswerk Rotterdam voor mantelzorgers?

In Rotterdam wordt informele zorg zichtbaar gemaakt door SPIZ (Stedelijk Platform Informele Zorg). Dit platform wordt gefaciliteerd door Vrijwilligerswerk Rotterdam. Met informele zorg wordt hier bedoeld: mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers. SPIZ houdt werkbijeenkomsten over relevante thema’s als respijtzorg en samenwerking, maar adviseert ook de Gemeente Rotterdam over bijvoorbeeld de waardering van mantelzorgers.

Maatjes Vrijwillige Zorg

Via MVZ (Maatjes Vrijwillige Zorg), onderdeel van Vrijwilligerswerk Rotterdam, kunnen mantelzorgers een verzoek indienen voor het inzetten van een maatje. Dat is een vrijwilliger die tijdelijk ondersteuning biedt. MVZ is een netwerk van bijna vijftig organisaties die maatjesvrijwilligerswerk organiseren. Dat doen zij met zorg en aandacht om Rotterdammers een helpende hand te bieden. Voor degene die de zorg ontvangt, is het prettig dat een vaste vrijwilliger langskomt, want de relatie tussen de hulpvrager en maatje is uiterst belangrijk. Dat maakt de inzet van maatjes zo speciaal: die persoonlijke benadering!

Informatie over MVZ en SPIZ vindt u op www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl. U kunt ook contact opnemen met de Servicebalie Vrijwilligerswerk Rotterdam, telefoon: 010 – 2691100.