Van 1 tot 7 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. In het hele land vinden activiteiten plaats rond het thema opvoeden en opgroeien, zo ook in Rotterdam Noord. Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren krijgen tijdens deze week de kans om ervaringen over opvoeden en opgroeien te delen en de gewone alledaagse vragen aan elkaar te stellen.

Op woensdag 3 oktober opent het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord vanaf 8.45 uur haar deuren op het Eudokiaplein. U kunt erontbijthapjes van de ontbijt-lunchworkshop proeven, vragen stellen aan de aanwezige professionals zoals jeugdverpleegkundigen of diëtisten of uzelf inschrijven voor een workshop. De hele ochtend is er een opvoedmarkt met informatie over verschillende onderwerpen.

Programma
Vanaf 8.45  uur             Woensdagochtendontbijt
Vanaf 9.30  uur             Drie rondes met workshops van 30-45 minuten
Vanaf 10.45 uur            Groepsconsult over voeding voor ouders met een kind van 8-12 maanden onder leiding van een diëtist en een CJG-medewerker
Voor de kleinste kinderen is er tijdens de workshops opvang mogelijk

Workshops
Het is mogelijk om drie verschillende workshops te volgen.
Iedere 45 minuten start een nieuwe ronde.

Workshop 1      Ontbijt-lunchworkshop: maak samen met andere ouders een gezond ontbijt/lunch
Workshop 2      Opvoedquiz: leuke en leerzame quiz over voeding en opvoeding
Workshop 3      Workshop Luisteren: wij luisteren naar u! Vertel ons wat u van ons verwacht

De Week van de opvoeding in Rotterdam Noord wordt georganiseerd door CJG Noord in samenwerking met CVD Schoolmaatschappelijk Werk, Opvoedwinkel Twinkeltje, SONOR, Stichting Noord Plus, Dietistenpraktijk HRC, Humanitas Home-Start en KookMetMijMee.