Bestuursmiddag zaterdag 30 maart 2019

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging en werkt u met vrijwilligers? Bent u van plan om een vrijwilligersorganisatie op te richten? Of overweegt u bestuurswerk te gaan doen? Op zaterdag 30 maart van 12:30 tot 17:30 uur organiseert CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg een inspirerende Bestuursmiddag voor u!

Dit jaar is het thema EFFECTIEF BESTUREN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES. Het bestuur is de kurk waar elke stichting of vereniging op drijft. Bestuursleden moeten van alle markten thuis zijn: een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet- en regelgeving, vrijwilligers motiveren en aansturen, enz. Met deze bijeenkomst bieden wij u de mogelijkheid de bestuurskwaliteiten van uw vrijwilligersorganisatie te versterken. Tim ’S Jongers van Kenniscentrum PEP Den Haag verzorgt een gastcollege. De workshops bieden verdieping vanuit verschillende invalshoeken.

Programma

12:30 uur                    Inloop
13:00 uur                    Aanvang programma
13:20 – 14:00 uur      Gastcollege ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties’ door Tim ’S Jongers
14:30 – 16:30 uur      Workshops in twee rondes
17:00 – 17:30 uur      Afsluitende borrel en een verrassing

Workshops

U kunt aan twee van de zes workshops deelnemen:

1 Vuistregels voor een goed bestuurder

Rechten, plichten en verantwoordelijkheid: o.a. wet- en regelgeving, statuten / huishoudelijk reglement, begroting, wanneer bent u aansprakelijk en hoe voorkomt u dat, wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor uw vereniging / stichting?

2 Haal meer uit uw buurt

Voor besturen / organisaties die (meer) willen samenwerken met de buurt / omgeving. Hoe kunt u de betrokkenheid van omwonenden bij uw activiteiten vergroten? Is uw organisatie zichtbaar en laagdrempelig? Kent u uw buurt? Op welke manieren kunt u gelijkwaardig samenwerken?

3 Sponsoring en crowdfunding

Hoe maakt u uw organisatie interessant voor de gever. Waarom zou men uw project steunen? Wat kan het meeste opleveren? Wat kan uw tegenprestatie zijn voor de gever? Veel vragen. Antwoorden tijdens de workshop.

4 Gratis VOG: waar moet u aan voldoen?

Ongewenst gedrag komt helaas ook binnen vrijwilligersorganisaties voor. Besturen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers. Eén maatregel is om vrijwilligers een VOG te vragen. Veel vrijwilligersorganisaties kunnen die gratis aanvragen. Geldt dit ook voor uw organisatie? Daar komt u tijdens deze workshop achter.

5 “En nu is het de beurt aan….”

Opvolging binnen uw bestuur; bent u er al mee bezig? Hoe ver bent u? Deze workshop gaat over het ‘verleiden’ van vrijwilligers om in het bestuur van uw organisatie te plaats te nemen.

6 Bied aan wat uw doelgroep nodig heeft

Waar kunt u aan denken bij het optimaal op elkaar afstemmen van vraag en aanbod? Wie is uw doelgroep? Welke ‘toegevoegde waarde’ biedt uw vereniging / stichting? Welke keuzes kunt u maken? Hoe zorgt u ervoor dat vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd blijven?

Aanmelding en workshopkeuze

Deelname is kosteloos. Bij uw aanmelding kunt u drie workshop-voorkeuren kenbaar maken. Bij de indeling houden wij rekening met uw wensen. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart via deze link.

Een paar dagen van te voren ontvangt u de bevestiging, het programma en de laatste details.

De locatie is het Grafisch Lyceum Rotterdam VMBO, Stadhoudersplein 35 (niet bij Hofplein). Met 50 gratis parkeerplaatsen op het schoolplein (vol=vol) en vlakbij metrohalte Blijdorp en Centraal Station. Met het programma sturen wij ook de routebeschrijving mee.

Heeft u vragen over de Bestuursmiddag van 30 maart? Neem dan contact op met Angy Wong, of mail naar vrijwilligerswerkenmantelzorg@cvd.nl of bel naar 010 – 269 1100.

Wij ontmoeten u graag op zaterdag 30 maart!

mede namens het team CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Angy Wong, Janny Nijstad, Marina Steyn, Sonja Slijper.