Start Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam

Dit Platform is samengesteld uit partijen die mee kunnen denken in de ontwikkelingen en het versterken van de vrijwillige inzet in Rotterdam. De verschillende partijen brengen ieder hun expertise mee die bijdraagt aan een sterk vrijwilligerswerk in de stad.

Sinds januari jl. is Vrijwilligerswerk Rotterdam gestart en één van de opgaven is om het Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam op te richten.

Wethouder Korrie Louwes opent het Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam en spreekt haar tevredenheid uit over de voorspoedige totstandkoming van Vrijwilligerswerk Rotterdam. Ze is zeer content over de inzet gericht op vernieuwing en het brede aanbod van diensten gericht op de vrijwilligers zelf en de organisaties. Het feit dat nu het Platform start betekent dat ook vanuit dit nieuwe samenwerkingsverband invulling gegeven kan worden aan het vervullen van verbinding en vernieuwing. Zo kan het Platform bijdragen aan de zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk Rotterdam.

Het doel van het Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam is het versterken van de vrijwillige inzet in de stad, het creëren van draagvlak onder betrokken organisaties, het versterken van de diversiteit in de ondersteuning en het voeden van nieuwe initiatieven die het vrijwilligerswerk kunnen versterken.

Het Platform is samengesteld uit onder meer Woonstad, Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum Diversiteit, Agenda 22, KSA/MARA, Humanitas, Centrale Bibliotheek Rotterdam, deelgemeente Alexander, gemeente Rotterdam, Het Centrum Voor Dienstverlening.