Schakelteam Personen met Verward Gedrag bezoekt CVD Havenzicht

Met een diapresentatie over CVD Havenzicht, gegeven door Marcel Slockers en Andrea van der Gevel, kreeg de delegatie een kijkje in de problematiek van de bezoekers van CVD Havenzicht. Michiel Vermaak en Igor van Laere hebben aan het totaalbeeld van de dak- en thuislozen in het algemeen hun visie geschetst. Om een compleet beeld te krijgen hebben twee ervaringsdeskundigen van CVD Havenzicht, samen hun steentje bijgedragen.
 
Dit Schakelteam heeft de ministeries van VWS, VenJ en de VNG als opdrachtgevers. Het Schakelteam zet zich in voor een betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en ondersteunt gemeenten en regio’s bij het realiseren van een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag.
 
Lees meer over het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.