Dakloos met laag IQ

Vaak heeft de samenleving de verstandelijke beperking niet herkend. Soms is de verstandelijke beperking te verklaren door problemen in de vroege  jeugd of een leerstoornis, of hangt zij samen met een gedragsstoornis als ADHD. Maar vaak is een verstandelijke beperking niet aangeboren of aanwezig voor het 18de levensjaar. 

Lees de volledige blog van Marcel Slockers over Dakloos met een laag IQ.