CVD wordt aanbieder Wlz

Mensen die als gevolg van psychische problemen langdurig zorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CVD wordt per 1 januari 2021 aanbieder in Rotterdam. Onlangs is het contract ondertekend met het zorgkantoor van het Zilveren Kruis. Het CVD biedt op meerdere locaties Wlz-zorg. Dit zijn: de Schuilplaats, de Nok, de Heemraad, de Henegouwerlaan en Havenzicht Wonen. Mogelijk kan er ook op het Klooster en de Stelle (jongeren) Wlz-zorg geleverd worden.

Wlz geeft cliënten rust!
We zijn blij met de Wet langdurige zorg. Het is een mooie oplossing voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Geen onzekerheid meer rondom de aanvraag van herindicaties Wmo of de zorg in dezelfde intensiteit door kan gaan en de cliënt kan blijven wonen waar hij woont. In de Wlz is de financiering van de zorg door de zorgkantoren blijvend geregeld. Ongeveer 85 van onze cliënten gaan over naar de Wlz en we kunnen nieuwe cliënten ontvangen.

 

 

Wlz-GGZ
Vanaf 1 januari 2021 is het CVD Wlz GGZ-aanbieder. De Wlz-GGZ is bedoeld voor die mensen die zich als gevolg van psychische problemen moeilijk zelf kunnen redden en zelf nauwelijks tot geen regie kunnen voeren op hun hulpvraag en zorg. Voor de behandeling van psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen werken we nauw samen met aanbieders in de GGZ en verslavingszorg en worden er samenwerkingsovereenkomsten opgesteld om dit te faciliteren.