CVD project mondzorg van start!

In samenwerking met de opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam is daarom onlangs het project mondzorg van start gegaan. Het project is gestart op de locaties CVD Havenzicht en CVD de Schuilplaats. De eerste twee stagiaires van de opleiding Mondzorgkunde begeleiden de zogenoemde nulmetingen. Hiermee wordt de huidige situatie van de mond in kaart gebracht en wordt er instructie gegeven over de verzorging van het gebit. Voorlichting over het belang van een goede mondverzorging en het bieden van oplossingen staat hierbij centraal. Deze voorlichting geldt zowel voor de cliënten als voor medewerkers, zodat ook zij meer alert kunnen zijn op eventuele problemen op dit gebied bij onze cliënten. In de loop van 2017 wordt het project verder uitgerold naar andere woonvoorzieningen van het CVD.

Met een gezondere mond loopt men minder (onnodige) gezondheidsrisico’s, voelt men zich beter en durft men, soms voorzichtig, weer te lachen.