Over het CVD

Het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) is een maatschappelijke organisatie in Rotterdam die begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen als het veilige en/of stabiele thuis ontbreekt. Wij begeleiden en ondersteunen hen bij het terugvinden van een (t)huis van waaruit een bestaan opgebouwd kan worden. Met als doel dat cliënten zich naar vermogen kunnen handhaven, ontplooien en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het CVD biedt perspectief op thuis!

Wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft en dat deze vanuit een stabiele thuisbasis het beste tot ontplooiing komen. De kracht van het CVD hierbij is het bieden van passende professionele begeleiding en ondersteuning. Wij werken krachtgericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor iedereen.

Jaarlijks bereiken wij ruim 5.000 mensen in Rotterdam en omgeving vanuit onze 25 locaties verspreid over heel Rotterdam. Het CVD heeft circa 500 medewerkers in dienst.

Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn.

Historie

Op 5 november 1971 vond de inschrijving van het CVD plaats in het register van de Kamer van Koophandel. Maar eigenlijk bestaat het CVD al langer. Het CVD komt voort uit de Vincentius Vereniging, een katholieke vereniging die onder meer werd opgericht vanwege de aanwezige armoede in de stad. Men legde huisbezoeken af bij ‘de armen’ en verstrekte kleding en levensmiddelen. Begin 60-er jaren werd de aandacht wat verlegd naar de maatschappelijke dienstverlening. Naast de Algemene HulpCentrale werd in 1968 het Centrum voor Vrijwilligers opgericht. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het huidige Centrum Voor Dienstverlening.

Visie

Wij vinden dat ieder mens een veilig en stabiel thuis verdient. Een thuis geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan en draagt bij aan de identiteit van mensen. Wij geloven erin dat ieder mens talenten heeft en dat deze vanuit een stabiele thuisbasis het beste tot ontplooiing komen. De kracht van het CVD hierbij is het bieden van passende professionele begeleiding en ondersteuning. Wij werken krachtgericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor iedereen.

Missie

Wij zijn er voor mensen als een veilig en stabiel thuis ontbreekt. Wij begeleiden en ondersteunen cliënten bij het terugvinden van een thuis van waaruit een bestaan opgebouwd kan worden, zodat cliënten zich naar vermogen kunnen handhaven, ontplooien en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het CVD neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de (grootstedelijke) problematiek in de regio Rijnmond.

Kernwaarden & koers

Lees de kernwaarden en de ambitie & strategische koers van het CVD.

Honorering bestuur en Raad van Toezicht

De honorering van bestuur en Raad van Toezicht van het CVD zijn als volgt geregeld. Het CVD kent een eenhoofdig bestuur. Voor het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder is de cao Sociaal Werk van toepassing. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. De vergoeding is inclusief vacatiegeld.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening