Certificering

Het CVD is gecertificeerd voor het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ , Sociaal Werk en NEN7510.

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is toegespitst op de zorg en dienstverlening. Het keurmerk is gebaseerd op de ISO 9001 norm.

Het CVD toont met dit keurmerk aan dat zij een robuuste en wereldwijd erkende aanpak volgt, die gericht is op het continu verbeteren van onze processen en het beheersen van bedrijfsrisico’s.

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Dit keurmerk is ontwikkeld vóór en dóór de branche van het sociaal werk. De focus ligt op het vakmanschap van medewerkers. Én met ruime aandacht voor het effect van de dienstverlening op het leven van burgers. Het stoelt van a tot z op de gedeelde waarden van sociaalwerkorganisaties. Die waarden zijn opgenomen in de Branchecode Sociaal Werk.

Het CVD toont met dit keurmerk aan dat zij een door de branche erkende inhoudelijke aanpak volgt, die gericht is op het continu verbeteren van het inhoudelijke vakmanschap en de dienstverlening aan klanten en belanghebbenden.

NEN7510

Dit keurmerk staat voor informatiebeveiliging, privacy en cybersecurity in de zorg en is gebaseerd op de ISO 27001. Voor de zorgsector geldt de zorgspecifieke NEN 7510 norm, omdat er binnen de organisatie gewerkt wordt met medische persoonsgegevens.

Het CVD toont met dit keurmerk aan dat zij vertrouwelijk en integer omgaat met gegevens van haar klanten en belanghebbenden en dat zij de juiste maatregelen treft om informatie veilig te houden.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening