CVD Crisisdienst

De Crisisdienst van het Centrum Voor Dienstverlening biedt hulp bij crisissituaties.

De maatschappelijk werkers van CVD Crisisdienst hebben uitgebreide kennis van en ervaring met acute crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulp, raad of praktische ondersteuning bieden. Deze hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte tijd worden de (acute) problemen tot een hanteerbare omvang teruggebracht. Daarna wordt de cliënt doorverwezen naar de reguliere instanties voor vervolghulpverlening. Daarnaast zorgt CVD Crisisdienst voor een goede en juiste verwijzing naar vervolghulpverlening. CVD Crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers, zoals huisartsen en politie, cliënten zelf en andere betrokkenen.

CVD Crisisdienst is actief in Rotterdam, Nieuwe Waterweg Noord, Careyn (Eilanden Voorne, Putten, incl. Spijkenisse), Goeree Overflakkee, Rozenburg en Krimpen aan den IJssel. Kleinschalige Incidenten en Zeden (KIZ) wordt in samenwerking met de GGD uitgevoerd in de politieregio Rotterdam.

© 2014-2017 Centrum Voor Dienstverlening