CVD Crisisdienst

De Crisisdienst van het Centrum Voor Dienstverlening biedt hulp bij crisissituaties.

De maatschappelijk werkers van CVD Crisisdienst hebben uitgebreide kennis van en ervaring met acute crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulp, raad of praktische ondersteuning bieden. Deze hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte tijd worden de (acute) problemen tot een hanteerbare omvang teruggebracht. Daarna wordt de cliënt doorverwezen naar de reguliere instanties voor vervolghulpverlening. Daarnaast zorgt CVD Crisisdienst voor een goede en juiste verwijzing naar vervolghulpverlening. CVD Crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers, zoals huisartsen en politie, cliënten zelf en andere betrokkenen. Het telefoonnummer van CVD Crisisdienst is 010 4401010.

CVD Crisisdienst is 24/7 actief in de centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard.  Meldingen kunnen door de politie worden gedaan op telefoonnummer 088 358 15 00 (Meldpunt, dat zorgt voor inschakeling CVD Crisisdienst).

Kleinschalige Incidenten en Zeden (KIZ) wordt in samenwerking met de GGD uitgevoerd in de politieregio Rotterdam.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening