Hulp bij crisis

Het CVD biedt acute hulp bij een psychosociale crisis. Denk aan een crisissituatie, zoals (relatie)problemen, een overlijden, kindermishandeling, een (dreigende) suïcide, geweldssituatie of een ongeluk. Het CVD levert in een crisissituatie direct en vaak ter plekke deskundige hulp, raad en ondersteuning.

CVD Respijthuis

Het Respijthuis biedt kortdurende (maximaal 2 weken) opvang en ondersteuning/zorg. Het kan daarbij gaan om het overnemen van de zorg/ondersteuning die door mantelzorgers wordt geboden aan volwassenen of om het ondersteunen van alleenstaande volwassenen en (eenouder) gezinnen die psychosociale problemen hebben.

CVD Crisisdienst

CVD Crisisdienst biedt hulp bij psychosociale crisissituaties. Het telefoonnummer is (010) 4401010. Buiten kantooruren is het telefoonnummer 088 358 15 00.

Huisverbod

CVD Crisisdienst verzorgt de psychosociale hulp voor de betrokkenen ten tijde van het opleggen van een huisverbod. Dit gebeurt altijd ná een melding van de politie bij het Meldpunt: 088 358 15 00.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening