Hulp bij crisis

Het CVD biedt acute hulp bij een psychosociale crisis. Denk aan een crisissituatie, zoals (relatie)problemen, een overlijden, kindermishandeling, een (dreigende) suïcide, geweldssituatie of een ongeluk. Het CVD levert in een crisissituatie direct en vaak ter plekke deskundige hulp, raad en ondersteuning.

CVD Crisiscentrum

Het CVD Crisiscentrum staat open voor iedereen in acute psychosicale nood en is altijd bereikbaar via telefoonnummer 010 4401030. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur wordt de telefoon doorgeschakeld naar het Meldpunt.

CVD Crisisdienst

CVD Crisisdienst biedt hulp bij psychosociale crisissituaties. Het telefoonnummer is 010 4401010. Buiten kantooruren is het telefoonnummer 088 3571010.

Huisverbod

CVD Crisisdienst verzorgt de psychosociale hulp voor de betrokkenen ten tijde van het opleggen van een huisverbod. dit gebeurt altijd ná een melding van de politie bij het Meldpunt: 088 3571010 .

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening