Wij gebruiken cookies op onze website om het gebruik van de website te verbeteren. Kies 'Ja, ik ga akkoord' als je toestemming wilt geven voor cookies. Klik anders op 'Nee, ik wil meer informatie'. Klik hier voor meer informatie.

Nee, ik geef geen toestemming

Krachtwerk

(Her)ontdek uw eigen kracht

Het CVD gelooft in de eigen kracht van haar cliënten. Ieder mens heeft mogelijkheden, talenten en dromen. Vanuit Krachtwerk leren we u, als cliënt in de Maatschappelijke Opvang en Wonen, weer te vertrouwen op uw eigen kracht. Bij de ontwikkeling van deze methodiek zijn zowel begeleiders als cliënten betrokken geweest.

Wat houdt Krachtwerk in?

Krachtwerk heeft een aantal uitgangspunten die leidend zijn in het begeleidingstraject.

  • Focus op uw krachten: bij Krachtwerk staat u voorop, niet uw problemen. Samen met u kijken we naar uw krachten en hoe u deze kunt inzetten om te bereiken wat u wilt.
  • Iedereen kan het leven weer oppakken en veranderen. Het geloof in uw capaciteiten en uw omgeving staat centraal. Met uw krachten kunt u uw leven weer in eigen hand nemen en op orde brengen. Hoe het nu ook met u gaat, er is altijd hoop.
  • U heeft de regie over de begeleiding: bij Krachtwerk ligt de regie over uw begeleiding, en daarmee uw leven, bij u. Uw begeleider bespreekt met u de keuzemogelijkheden en helpt u met tips en adviezen om het beste van uw toekomst te maken. De sleutel tot verandering ligt bij uw wensen en motivatie.
  • Een goede samenwerking met uw begeleider staat op de eerste plaats: een goede werkrelatie is de basis van goede hulp. Respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid, enthousiasme en gelijkwaardigheid zijn daarbij van belang. Krachtwerk gaat uit van een ondersteunende houding van de begeleider.
  • Werken in uw eigen omgeving: we spreken graag zoveel mogelijk af op een plaats waar u zich op uw gemak voelt. Daar zijn immers uw eigen krachten het beste zichtbaar.
  • De samenleving als hulpbron: naast uw persoonlijke krachten, kijken we samen met u ook naar de mogelijkheden in uw omgeving. Niet alleen uw begeleider, maar ook hulpbronnen buiten het CVD kunnen misschien iets voor u betekenen. Hulpbronnen zijn bijvoorbeeld familie, vrienden of andere mensen, de buurt en instanties.
  • Burgerschap: een belangrijk aspect is burgerschap. Hier horen rechten bij, zoals toegang tot instanties en de mogelijkheid om actief deel te nemen in de samenleving. Daarnaast zijn er ook plichten, zoals het voldoen aan bepaalde criteria en eisen die door de wet en instanties worden gesteld. Als cliënt heeft u dus recht op goede zorg en zult u tegelijkertijd rekening moeten houden met de regels binnen het CVD.

Werkwijze

U gaat samen met uw persoonlijk begeleider aan de slag om in uw eigen tempo en op uw eigen manier uw persoonlijke doelen te bereiken.

  • Krachteninventarisatie: samen met uw begeleider bespreekt u waar u goed in bent of was. We brengen uw leven, wensen en ambities in kaart. Vervolgens bepaalt u welke onderwerpen u het eerste op wilt pakken. Dit legt u samen vast in de krachteninventarisatie. Als u goed weet wat uw krachten zijn, kunt u deze straks inzetten om te bereiken wat u wilt.
  • Actieplan: op basis van uw krachteninventarisatie, formuleert u samen met uw begeleider een aantal doelen. Deze legt u vast in een actieplan. In het actieplan worden die doelen omgezet in kleine, haalbare stappen om de gestelde doelen te realiseren. Samen maken jullie afspraken over wie wat doet en wanneer dat klaar moet zijn. Het actieplan is een concreet en praktisch plan, dat helpt om overzicht en focus te bewaren.

Meer weten?

Voor meer informatie over Krachtwerk kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het CVD.

Tip

Bekijk ook eens op YouTube de video “Waar ligt jouw kracht?” In deze video legt hockeycoach Marc Lammers uit hoe hij het Nederlands dameselftal naar de overwinning heeft gecoached. Zijn aanpak vertoont veel overeenkomsten met Krachtwerk.
Marc Lammers - "Waar ligt jouw kracht?"