Vrijwilligerswerk

CVD Vrijwilligerswerk ondersteunt organisaties die met vrijwilligers werken.


De gemeente Rotterdam werkt op dit moment aan een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. De verwachting is dat vanaf mei 2020 een Mantelzorgsteunpunt operationeel is en vanaf juni een nieuw totaalaanbod van trainingen, cursussen en Advies op Maat. Op 31 december a.s. loopt de opdracht van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg af.

In de overgangsperiode tot mei 2020 zal het CVD trainingen en cursussen blijven aanbieden voor vrijwilligers(-organisaties) en mantelzorgers. Ook kunnen organisaties of vrijwilligers met hun vragen bij ons terecht.

Zie ook de berichtgeving van de gemeente

We hopen u de komende tijd nog te zien in het gebied of bij één van onze trainingen.

Snel naar

Advies en ondersteuning

Iedereen die op zoek is naar informatie en advies over verschillende thema’s op het gebied van vrijwilligerswerk kan terecht bij onze accountmanagers.

Stedelijke en lokale netwerken

CVD Vrijwilligerswerk stimuleert en faciliteert organisaties om kennis en ervaringen te delen. Zo kunnen er interessante samenwerkingen ontstaan in netwerkbijeenkomsten in de gebieden. Actuele vraagstukken rondom vrijwilligerswerk worden samen aangepakt om er voor te zorgen dat vrijwilligerswerk (en mantelzorgondersteuning) blijvend versterkt wordt.

Vrijwilligersverzekering

Speciaal voor vrijwilligers bestaat de Rotterdamse vrijwilligersverzekering. Lees hier hoe deze verzekering geregeld kan worden.

Adviescommissie vrijwilligerswerk

De gemeente Rotterdam heeft de Adviescommissie Vrijwilligerswerk ingesteld waar casussen ingediend kunnen worden ter advisering. Het advies betreft de mogelijke verdringing van regulier betaald werk door vrijwilligerswerk.

Waardering vrijwilligers

Om vrijwilligers te bedanken bestaat een speciaal waarderingsaanbod.

Downloads vrijwilligerswerk

Om vrijwilligers en zij die er over denken dit te worden van dienst te zijn stellen we nuttige documenten op het gebied van vrijwilligerswerk beschikbaar.

Trainingen en cursussen

Het CVD heeft een breed aanbod trainingen en cursussen voor zowel vrijwilligers als mantelzorgers.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening