Stedelijke en lokale netwerken

CVD Vrijwilligerswerk stimuleert en faciliteert organisaties om kennis en ervaringen te delen. Zo kunnen er interessante samenwerkingen ontstaan in netwerkbijeenkomsten in de gebieden. Actuele vraagstukken rondom vrijwilligerswerk worden samen aangepakt om er voor te zorgen dat vrijwilligerswerk (en mantelzorgondersteuning) blijvend versterkt wordt.

Onze accountmanagers in de gebieden organiseren netwerkbijeenkomsten in nauwe samenwerking met lokale (vrijwilligers)organisaties en welzijnspartijen in het gebied.

Zo zijn er in de gebieden vele interessante netwerken ontstaan en kan bijvoorbeeld ook lokaal worden aangesloten op actuele thema’s als eenzaamheid; armoedebestrijding of informele zorg.

Om op de hoogte blijven van de netwerkbijeenkomsten en lokale activiteiten in een gebied kan altijd contact worden opgenomen met de betreffende accountmanager.

Daarnaast faciliteren we vanuit onze stedelijke rol de netwerken:

  • Maatjes Vrijwillige Zorg
  • SPIZ (Stedelijk  Platform Informele Zorg)
  • Platform Vrijwilligerswerk
  • Taalnetwerk Rotterdam
  • Stedelijk netwerk mantelzorgondersteuning

MVZ – Maatjes Vrijwillige Zorg

Maatjes Vrijwillige Zorg is een netwerk van organisaties met maatjes in het vrijwilligerswerk. Een maatje is een vrijwilliger die één-op-één gekoppeld is aan iemand die de ondersteuning van een coach, mentor of maatje nodig heeft. De bij MVZ aangesloten organisaties hebben ieder hun eigen aandachtsgebied. Voor die zaken waar zij allemaal mee te maken hebben, hebben wij de krachten gebundeld.

MVZ organiseert jaarlijks een congres met actuele thema’s voor de medewerkers van de MVZ-organisaties, hun vrijwilligers en andere genodigden (bijvoorbeeld professionals van wijkteams).

Samen met de Hogeschool InHolland organiseert MVZ twee maal per jaar een Meet & Greet voor de bij het netwerk aangesloten organisaties met eerstejaars studenten Social Work. In deze bijeenkomst worden studenten die zich in willen zetten als maatje, gekoppeld aan de MVZ-organisaties.

SPIZ (Stedelijk Platform Informele Zorg)

In Rotterdam bestaat sinds 2013 het Stedelijk Platform Informele Zorg (SPIZ) waarin zorgpartijen samenwerken met informele (zorg)aanbieders. Het doel van SPIZ is het versterken van de informele zorg in Rotterdam en het bevorderen van de verbinding tussen de formele en informele zorg. SPIZ organiseert daarvoor werkconferenties, zodat kennis en ervaring breed gedeeld wordt.

Voor meer informatie of vragen kan contact met ons worden opgenomen.

Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam

Het Platform Vrijwilligerswerk is samengesteld uit partijen die vanuit hun verschillende expertise mee kunnen denken in de ontwikkelingen en het versterken van de vrijwillige inzet in Rotterdam.

Deelnemende organisaties zijn: Bibliotheek Rotterdam, CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg, Gebiedsorganisatie Prins Alexander, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Humanitas, MARA, Pit 010, Rotterdam Sportsupport, Samen 010, Woonstad Rotterdam.

Onze accountmanagers kunnen meer informatie geven over deze netwerken.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening