Adviescommissie Vrijwilligerswerk

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat regulier, betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. In eerste instantie is de organisatie die vrijwilligerswerk biedt zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van verdringing van regulier werk. Uitgangspunten voor vrijwilligerswerk zijn:

  • Vrijwilligerswerk is additioneel, naast en daarmee aanvullend op de reguliere en betaalde arbeid bij de organisatie.
  • De organisatie kan een vrijwilligersvergoeding toekennen. Lees hier meer over de vrijwilligersvergoeding.
  • Er is geen arbeidsovereenkomst en/of dienstverband. Er is een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt.
  • Er mag geen betaalde vacature openstaan voor de vrijwilligerswerkzaamheden bij de organisatie.
  • Het werk wordt al geruime tijd door vrijwilligers gedaan.
  • Voor het vrijwilligerswerk is geen gespecialiseerde opleiding nodig.
  • Het vrijwilligerswerk is beperkt in omvang. In het kader van de tegenprestatie maximaal 20 uur per week, of naar vermogen, per vrijwilliger.

Omdat verdringing soms lastig vast te stellen is,  kunnen Rotterdammers en organisaties hun vragen ter advies voorleggen aan de Adviescommissie gericht op een onafhankelijk advies over verdringing.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening