Samen met de gemeente Rotterdam letten wij erop dat vacatures voor vrijwilligerswerk niet in de plaats komen voor betaalde banen. Dit doen we om vrijwilligers te beschermen. Maar ook om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Een vacature mag als vrijwilligerswerk worden aangeboden als:

  • Het aanvullend is op het gewone en betaalde werk bij de organisatie.
  • Er geen arbeidsovereenkomst en/of dienstverband is. Er is wel een vrijwilligersovereenkomst.
  • Er geen betaalde vacature openstaat voor de werkzaamheden. Een vergoeding geven mag.
  • Het werk al langer door vrijwilligers wordt gedaan.
  • Voor het vrijwilligerswerk is geen gespecialiseerde opleiding nodig.
  • Het vrijwilligerswerk beperkt in omvang is. Hier gelden de regels van de tegenprestatie: maximaal 20 uur per week per vrijwilliger.

Advies vragen

De organisatie die vrijwilligerswerk aanbiedt is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van verdringing van regulier werk. Als u twijfelt of u een vacature als vrijwilligerswerk mag aanbieden, kunt u ons om advies vragen.

Bent u vrijwilliger of wilt u reageren op een vacature en twijfelt u of dit niet gewoon een betaalde baan zou moeten zijn? Ook dan kunt u ons om advies vragen.

Omdat verdringing soms lastig vast te stellen is,  kunnen Rotterdammers en organisaties hun vragen ter advies voorleggen aan de Adviescommissie gericht op een onafhankelijk advies over verdringing.

AVG

De NAW-gegevens die u verstrekt bij een melding aan de Adviescommissie worden verzameld en beheerd door het CVD met als doelstelling het monitoren of regulier betaald werk niet verdrongen wordt door vrijwilligerswerk. Ten behoeve van de monitoring worden de verstrekte gegevens gedeeld met de Gemeente Rotterdam. Met het verstrekken van deze gegevens gaat u akkoord met het delen van de gegevens met de Gemeente Rotterdam.

Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Voor meer informatie, zie de CVD privacyverklaring.