Vrijwilligersvacature lid CVD Cliëntenraad

Wil jij meedenken en meedoen voor alle CVD cliënten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor onze Cliëntenraad. Als lid zet je je in voor de belangen van alle CVD cliënten. Er worden geen individuele zaken van cliënten besproken, maar wel thema’s zoals veiligheid, hygiëne, voeding, activiteiten en andere zaken. De Cliëntenraad is een advies- en instemmingsorgaan voor de directie van het CVD. De CR kan ongevraagd advies geven en wordt begeleid door een CR-ondersteuner.

Wat ga je doen

 • Actief meedenken en meedoen waar en hoe de dienstverlening van het CVD verbeterd kan worden. Je denkt hierbij mee in het brede aanbod van het CVD.
 • Je neemt deel aan de verschillende bewonersvergaderingen. Hier leer je van elkaar, bespreek je ideeën en knelpunten en geef je feedback en tips.
 • De Cliëntenraad overlegt minimaal 8 keer per jaar met de bestuurder van het CVD. Tijdens dit overleg bespreken we wat het CVD aan haar dienstverlening kan verbeteren.
 • De Cliëntenraad neemt samen met andere cliëntorganisaties deel aan gemeentelijke overlegorganen.
 • Komend jaar zal er gestart worden met een nieuwe overlegstructuur in de vorm van cliëntpanels om zo meer cliënten te bereiken. Momenteel wordt hier nog vorm aan gegeven. Jij kan hier ook in meedenken.
 • Je weet cliënten uit je eigen netwerk proactief te betrekken, hun mening te vragen en ze te informeren over zaken die in de Cliëntenraad spelen.

Werkdagen en werktijden

 • De leden komen minimaal twee keer per week bij elkaar voor een vergadering. Daarnaast kun je deelnemen aan werkgroepen en cliëntpanels.
 • Je bent minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Wat breng jij mee?

 • Je kan goed samenwerken.
 • Je kan goed en duidelijk communiceren.
 • Je beschikt over vaardigheden om te overleggen.
 • Jij weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Je bent integer, je gaat zorgvuldig om met de privacy van cliënten en medewerkers van de organisatie.
 • Je kan overweg met een computer of je bent bereid dat te leren.
 • Je bent een (ex-)cliënt van het CVD met (bij voorkeur) WMO.
 • Je bent bereid om scholing te volgen.

Wij bieden

 • Dagdeelvergoeding  €4,50 per dagdeel tot een max van €27,50 per week
 • OV-2** abonnement
 • CVD laptop met internet in bruikleen
 • Proeftijd aspirant-lid van 2 maanden
 • Scholing / workshops, een kerstattentie en een jaarlijks uitje.

Interesse? Neem dan contact op met de CVD Cliëntenraad  of neem contact op met de ondersteuner van de Cliëntenraad Henk van der Hoek  of bel 06 57349879,

Kenmerk20.003
Affiniteit metde dienstverlening van het CVD
Aantal urenIn overleg
LocatieNu voornamelijk online