Veelgestelde vragen

Komt mijn begeleider weer op huisbezoek?
De versoepelende maatregelen maken het weer mogelijk om huisbezoek te ontvangen. Dit gaat in overleg met je begeleider. De begeleiding zal de komende periode nog bestaan uit een combinatie van
telefonisch contact, beeldbellen en indien noodzakelijk een huisbezoek. Voorafgaand aan het huisbezoek vraagt je begeleider na of je geen verkoudheids- of corona gerelateerde klachten hebt. Als een begeleider op huisbezoek komt is het van belang 1,5 mtr afstand te houden van elkaar, zowel binnen als buiten.
Mocht je toch verkoudheids- of corona gerelateerde klachten krijgen, neem dan contact op met je begeleider en zeg het huisbezoek af. Uiteraard geldt dat ook als de begeleider klachten heeft.

Gezondheid staat voorop!


Waarom heb ik ineens contact met een andere begeleider?
Als een begeleider ziek is, wordt de begeleiding door andere collega’s overgenomen. Daardoor kan het voorkomen dat u geen contact heeft met uw vaste begeleider. We vragen om uw begrip hiervoor.

Hoe leg ik mijn kind uit wat corona is?
Zeker bij kleinere kinderen is het soms lastig om uit te leggen wat het virus is en aan welke hygiënemaatregelen ze zich moeten houden. Wij vonden dit leuke kinderverhaal over de Corona’s op vakantie.

Mijn man, vrouw, zoon, dochter, broer, zus of vriend(in) woont op een voorziening van het CVD. Mag ik op bezoek komen?

Vanaf 4 juni 2020 is de bezoekregeling voor Beschermd & Begeleid wonen verruimd.

De bezoekregeling is als volgt:

 1. Iedere cliënt heeft per dag recht op bezoek van maximaal 1 vaste De cliënt geeft aan de begeleiding door wie zijn vaste bezoeker is.
 2. Bezoek is op afspraak. De bezoeker meldt zich op de locatie bij binnenkomst en weggaan via een bezoeklijst aan en af.
 3. Bezoek is in de eigen ruimte van de cliënt of buiten.
 4. De bezoeker gebruikt niet de gezamenlijk ruimtes, het algemene sanitair of de keuken.
 5. De bezoeker komt niet in de buurt van andere cliënten en houdt 1,5 meter afstand van medewerkers.
 6. Bij een wandeling houden bezoeker en cliënt 1,5 meter afstand van elkaar en anderen. Ze vermijden drukke plekken.
 7. Cliënt en bezoek hebben geen coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
 8. Bezoek en cliënt houden zich aan de preventieve maatregelen: 1,5 meter afstand, hoesten en niezen in de elleboog, regelmatig en grondig handen wassen.
 9. Bij een coronabesmetting is bezoek niet mogelijk. Tot de zieke persoon getest is, de uitslag bekend en de zieke persoon 24 uur of langer klachtenvrij is.

Zelf op bezoek gaan of uit logeren

 1. Cliënten denken er eerst goed over na of het verstandig is om op bezoek te gaan.
 2. Cliënten die op bezoek of uit logeren willen, maken hierover afspraken met hun begeleider.
 3. Tijdens het logeren blijft het contact met anderen (dan de mensen waar gelogeerd wordt) beperkt.
 4. Cliënt heeft bij terugkeer naar de woonlocatie geen coronaklachten zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Als er wel klachten zijn, wordt eerst getest op COVID-19 en moet de uitslag bekend zijn bij de teamleider om terugkeer mogelijk te maken

toegestaan.


Ik woon in een zelfstandige of geclusterde woning binnen het CVD. Mag ik bezoek thuis ontvangen?
Volgens de richtlijn van de regering is bezoek thuis toegestaan. Dit geldt voor een beperkt aantal bezoekers en ALLEEN als je daarbij allemaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan bewaren. Deze richtlijn geldt dus ook voor cliënten die zelfstandig of geclusterd wonen binnen het CVD (o.a. Sandeling, Sleephelling, Korenaar, Taling, Boezemdwars, Voorburg, Filtergebouw, Tussenstop en losse woningen). Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer / woning, niet in de gemeenschappelijke ruimtes.

Let op: I.v.m. de grootte van de kamers op de locaties mogen er maximaal 1 of 2 personen tegelijk op bezoek komen. Bedenk goed of het in jouw woning mogelijk is afstand tot elkaar te houden. Wanneer dit niet lukt, spreek dan bijvoorbeeld buiten af of houd contact via (video)bellen.

Voor locaties voor Beschermd & Begeleid Wonen (intramuraal) geldt de richtlijn voor verpleeghuizen: er wordt nog geen bezoek toegelaten. Als dit verandert kun je dat lezen op deze pagina.

Twijfel je wat op jouw locatie wel en niet is toegestaan? Neem dan contact op met de teamleider.


Welke maatregelen neemt het CVD om te voorkomen dat het virus zich binnen de voorzieningen verspreid?
De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd. – Er wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand; – Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis; – De hygiënemaatregelen, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en geen handen schudden, worden nageleefd; – Er wordt extra schoongemaakt; – Groepsactiviteiten zijn afgelast.

Nu ik geen huisbezoek krijg voel ik me, ondanks het telefonisch contact met mijn begeleider, erg eenzaam. Is er een andere mogelijkheid om contact te hebben?
We begrijpen heel goed dat u af en toe behoefte heeft aan een ander praatje en een luisterend oor. We hebben daarom speciale telefoonlijn geopend; de CVD-vraag-en-luisterlijn, 010-269 11 00, op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. Er zijn nog meer mooie initiatieven, we hebben deze voor u op een rijtje gezet.

Wat is nu het aanbod van CVd Vrijwilligerswerk en Mantelzorg?
Nu de maatregelen per 1 juni versoepeld zijn, kunnen wij nog een viertal cursussen, trainingen en workshops aan te bieden, voordat onze opdracht per 1 juli afloopt. Dit zijn cursussen, die in maart zouden starten, maar wegens de coronamaatregelen niet door konden gaan. De deelnemers van deze cursussen, hebben hier inmiddels bericht over ontvangen. Er is nog één online cursus waar u zich voor in kunt schrijven; Inspiratiesessie: de kunst van het verleiden

Tot slot: voor de gecancelde bijeenkomst Nazorg AVG van 8 april zoeken we met de gastspreker momenteel nog naar een alternatief. Daarover wordt medio juni contact opgenomen met de deelnemers. Heeft u toch nog een vraag? Neem dan telefonisch contact op via 010 – 269 11 00.


Wat is nu het aanbod van Training en Participatie?
Training en Participatie lanceerde half mei CVD Thuis. Hier vind je tips, filmpjes en ideeën op de onderwerpen (t)Huis op Orde, Thuis Fit, Thuis in Geld, Thuis Leren, Samen Thuis en Thuis in je Uppie. Maar er is meer, via de pagina CVD Thuis kan je jezelf ook aanmelden om deel te nemen aan Koffiezoom. Elke werkdag start Koffiezoom om 10.00 uur met eerst gezellig kletsen met elkaar, daarna wordt er elke dag een ander onderwerp besproken. Het kan gaan over muziek, zang, gezondheid, recepten of kunst. Meld jezelf aan voor Koffiezoom. Na aanmelding ontvang je een link om deel te nemen. Je bent van harte welkom!