Trainingen en cursussen

Het CVD heeft een breed aanbod trainingen en cursussen zowel voor professionals, vrijwilligers, mantelzorgers als ook voor cliënten.

Aanbod Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

De juiste kennis draagt bij aan het plezier van de bezigheden van vrijwilligers en mantelzorgers. Voor het vergroten van die kennis bieden wij een gevarieerd aanbod, van de training budgetteren tot taaltrainingen en van de cursus leidinggeven aan vrijwilligers tot workshops voor mantelzorgers.

Aanbod Training en Arbeidsparticipatie

Het trainingsaanbod van het CVD voor cliënten heeft als doel hen te ondersteunen en te begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening