Trainingen en cursussen

Het CVD heeft een breed aanbod trainingen en cursussen zowel voor professionals, vrijwilligers, mantelzorgers als ook voor cliënten.

Wat betekent het Coronavirus voor uw cursus of training?

Update 31/5/2020

Aanbod Training en Participatie
CVD Training en Participatie heeft CVD Thuis gelanceerd met tips, ideeën en filmpjes over een zestal basisonderwerpen (t)Huis op Orde, Thuis Fit, Thuis in Geld, Thuis Leren, Samen Thuis en Thuis in je Uppie.

Elke werkdag om 10 uur kunnen cliënten ook deelnemen aan Koffie Zoom. Na aanmelding wordt de zoomlink om deel te nemen verstrekt. Na eerst gezellig een praatje kom er ook een thema aan bod over muziek, gezonheid, recepten, kunst of een goed verhaal.

Neem gerust eens deel.

Aanbod CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Half maart zijn alle cursussen en trainingen van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg tot 1 juni geannuleerd. Nu de maatregelen per 1 juni versoepeld worden, lukt het ons om nog een viertal cursussen, trainingen en workshops aan te bieden, voordat onze opdracht per 1 juli afloopt. Dit zijn cursussen, die in maart zouden starten, maar wegens de coronamaatregelen niet door konden gaan. De deelnemers van deze cursussen, hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Tot slot: voor de gecancelde bijeenkomst Nazorg AVG van 8 april zoeken we met de gastspreker momenteel nog naar een alternatief. Daarover wordt medio juni contact opgenomen met de deelnemers.

Aanbod Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

De juiste kennis draagt bij aan het plezier van de bezigheden van vrijwilligers en mantelzorgers. Voor het vergroten van die kennis bieden wij een gevarieerd aanbod, van de training budgetteren tot taaltrainingen en van de cursus leidinggeven aan vrijwilligers tot workshops voor mantelzorgers.

Aanbod Training en Participatie

Training en Participatie start met een online aanbod voor cliënten. Het aanbod heeft als doel hen te ondersteunen en te begeleiden naar passende participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening