Trainingen en cursussen

Het CVD heeft een breed aanbod trainingen en cursussen zowel voor professionals, vrijwilligers, mantelzorgers als ook voor cliënten.

Wat betekent het Coronavirus voor onze cursussen en trainingen?

Update 29/9/2020

Aanbod Training en Participatie

Per training wordt bekeken of het mogelijk is dat deze door kan gaan. Wanneer een training niet doorgaat of naar een andere locatie wordt verplaatst, worden cliënten hierover door T&P geïnformeerd.

Neem ook eens een kijkje op CVD Thuis gelanceerd met tips, ideeën en filmpjes over een zestal basisonderwerpen (t)Huis op Orde, Thuis Fit, Thuis in Geld, Thuis Leren, Samen Thuis en Thuis in je Uppie.

Elke vrijdag om 10 uur kan er worden deelgenomen aan Koffie Zoom. Na aanmelding wordt de zoomlink om deel te nemen verstrekt. Na eerst gezellig een praatje komt er ook een thema aan bod.

Neem gerust eens deel.

CVD Thuis

Training en Participatie start met een online aanbod voor cliënten. Het aanbod heeft als doel hen te ondersteunen en te begeleiden naar passende participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt.

Aanbod Training en Participatie

Het trainingsaanbod van het CVD heeft tot doel cliënten te ondersteunen en hen te begeleiden naar passende (arbeids)participatie. De trainingen zijn zeer geschikt om doelen uit een arrangement te bereiken. Ze richten zich op de eigen regie en het leervermogen van de cliënt.

De intensiteit van de trainingen varieert van 1-2 dagdelen, 3-5 dagdelen of 6-9 dagdelen per week. Een aantal trainingen is ook toegankelijk en geschikt voor cliënten zonder WMO arrangement.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening