Strategisch Meerjaren Plan

‘Koersvast: de weg naar excellente dienstverlening’ is de titel van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2018.

Jaarverslagen

Ieder jaar kijkt het CVD via een jaarverslag terug op de dienstverlening die in het voorgaande jaar is uitgevoerd.

2016
jaarverslag
jaarrekening

2015
jaarverslag
verkort jaarverslag

jaarrekening

2014
jaarverslag
verkort jaarverslag
jaarrekening


Successenboekjes

De uitgaven van de successenboekjes bieden een inkijkje in kleine en grote, maar altijd betekenisvolle successen die met en door cliënten van het CVD, de buurt, de woonvoorzieningen en samenwerkingspartners zijn bereikt.

Deel 1: Successen om trots op te zijn

Deel 2: (Woon)voorzieningen om trots op te zijn

Deel 3: (Buurt)participatie om trots op te zijn

Deel 4:  (Een) beweging om trots op te zijn

Deel 5:  45 Jaar om trots op te zijn

Klanttevredenheid

Het CVD steunt op 3 pijlers: de maatschappelijke opvang, de maatschappelijke dienstverlening en (de ondersteuning van) het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Dit levert verschillende tevredenheidsonderzoeken op met elk hun eigen uitkomsten.

CVD Maatschappelijke opvang:

In 2014 werd de ambulante dienstverlening door cliënten gewaardeerd met een 8,4. De niet-ambulante dienstverlening werd door cliënten gewaardeerd met een 8.

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg:

Het klantwaarderingscijfer in 2016 was een 7,3. De partnertevredenheid met een 7,2. Het cursusaanbod werd door de deelnemers gewaardeerd met een 8,1.

© 2014-2017 Centrum Voor Dienstverlening