Preventie Dakloosheid

CVD Preventie Dakloosheid biedt tijdelijke opvang aan mensen, ouder dan 23 jaar, die acuut dakloos zijn geworden en geen psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek hebben.
Het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam verwijst bij acute dakloosheid zonder bovengenoemde problematiek door naar het traject CVD Preventie Dakloosheid.

Na aanmelding volgt een intensief traject gericht op het vinden van zelfstandige huisvesting en stabilisatie van de financiële situatie. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van o.a. schuldhulpverlening en het vinden van werk. Het traject duurt zes maanden met een mogelijkheid tot verlenging.

Briefadressen

Blijft dit nog bestaan en in welke vorm??

CVD briefadressen is er voor mensen die niet dakloos zijn, maar geen vast woonadres hebben. Een briefadres wordt alleen verstrekt in combinatie met een begeleidingstraject, met als doel weer een vast woonadres te realiseren. Regiobinding met Rotterdam is een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen.

Welke vormen van briefadressen zijn er bij het CVD?

CVD Briefadressen
Deze briefadressen zijn bedoeld voor mensen die geen vast woonadres hebben en meer ondersteuning nodig hebben dan alleen een briefadres. U kunt zich hiervoor melden bij de Vraagwijzer in het gebied waar u hoofdzakelijk verblijft. Via een intakegesprek wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor ondersteuning. In dat geval wordt u doorverwezen naar het wijkteam, daar krijgt u een wijkcoach aangewezen die de aanmelding bij CVD briefadressen voor u verzorgt.

Briefadressen binnen de maatschappelijke opvang
Heeft u toegang tot de maatschappelijke opvang, dan biedt het CVD in uitzonderlijke situaties briefadressen op de opvanglocaties CVD de Hille en CVD Havenzicht.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Als u niet dakloos bent, maar geen vast woonadres heeft, kunt u met uw vraag terecht bij de Vraagwijzer in het gebied waar u hoofdzakelijk verblijft.

Bent u dakloos? Dan kunt u zich melden bij het Centraal Onthaal loket van de gemeente Rotterdam. Heeft u vragen of ervaart u problemen met aanmelden? Neem dan contact met ons op en vraag naar de afdeling ‘Cliëntmanagement’.

© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening