Het CVD tekende op 5 juli een overeenkomst met het Zadkine GWS college om samen te werken aan een leeromgeving tussen studenten, docenten en professionals uit het werkveld. Een lerend netwerk waarbinnen onderwijs en praktijk meer aan elkaar verbonden worden, sociale vraagstukken integraal benaderd worden en als doel hebben om samen te leren en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Niet alleen het leerproces van de student staat hierbij centraal, maar ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de opleiding en de praktijk.

Door ook voor mbo-stagiaires van de richting Sociaal werker en Maatschappelijke Zorg een Leerwerkgemeenschap (LWG) te ontwikkelen, wordt een plek gecreëerd waar startende mbo-professionals samen leren. Vanaf dag 1 zullen de studenten meedraaien als een gelijkwaardige medewerker.

Inez: “Gezamenlijk zien we veel kansen om te leren in en met de praktijk. Samen zorgen we dat een nieuwe generatie jonge professionals een stevige start kan maken in het werkveld. Mbo’ers doen er echt toe!” .

Stella de Kuijper, directeur van Zadkine: “We zijn heel erg enthousiast over deze samenwerking. De kernwaarden die het CVD omschrijft passen perfect bij onze organisatie. En door deze samenwerking krijgen onze studenten een hele mooie ervaring mee. We willen namelijk niets liever dan hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkveld.”

Op de foto van links naar rechts:
Staand: To Tang(Zadkine), Miran Fooij (Zadkine), Sander Borsboom (CVD), Arnold van de Velde (Zadkine), Aysegul Semiz (Zadkine)

Ondertekening door: Inez Basten (CVD) en Stella de Kuijper (Zadkine)