Wat doet CVD Crisisdienst?

CVD Crisisdienst neemt deel aan een vanuit de GGD opgezette werkgroep Plegerhulp, bestaande uit diverse instellingen binnen de gemeente Rotterdam die zich bezig houden met dit onderwerp. Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd om een betere samenwerking te creëren tussen de verschillende instellingen die zich hiermee in Rotterdam bezig houden. Het doel: deskundigheid bevorderen van medewerkers in het werkveld van plegeraanpak.

Yolande ten Tuynte, teamleider Crisisdienst: ‘Het was een geslaagde bijeenkomt. Veel van de aanwezige ketenpartners wisten niet dat wij bij zoveel zaken op het gebied van de plegeraanpak kunnen ondersteunen.’

Maar wanneer en waarmee kun je nu precies bij CVD Crisisdienst terrecht?
CVD Crisisdienst bestaat uit een 7×24 uur bereikbaar team maatschappelijk werkers, gespecialiseerd in crisisinterventie. Zij bedienen burgers die in een crisis direct en vaak ter plekke deskundige hulp nodig hebben. Ze zijn ook inzetbaar binnen de Kleine Incidenten en Zedenzaken en bij PSHOR die psychosociale hulp biedt bij grote ongevallen en rampen. Een crisissituatie kan veroorzaakt worden door de bekende druppel bij langer lopende (relatie)problemen, maar ook door eenplotselinge, schokkende gebeurtenis.
 
De doelstelling van CVD Crisisdienst is het stabiliseren van de crisis en in korte tijd terugbrengen van de acute problemen tot een hanteerbare omvang. Daarna wordt de cliënt doorverwezen naar de reguliere instanties voor vervolghulpverlening. Ze bieden telefonische hulpverlening of (huis)bezoek bij crises en opvolging van de hulpvraag organiseren door overdracht in de keten aan burgers binnen het gebied Groot Rijnmond.
 
CVD Crisisdienst Huisverbod beoordeelt en adviseert de politie en justitie over het opleggen van een huisverbod aan de vermoedelijke veroorzaker van het geweld. Ons Crisisinterventieteam kan worden ingeschakeld door de politie bij situaties thuis waarbij er sprake is van huiselijk geweld. Er kan direct worden ingegrepen, rust in de situatie worden gebracht en hulpverlening op gang worden gebracht. Crisisinterventie is gericht op de achterblijvers in huis en op de vermoedelijke veroorzaker die op het politiebureau vastgehouden wordt.

Vragen stellen aan CVD Crisisdienst kan altijd, telefonisch binnen kantooruren (010) 440 10 10 en buiten kantooruren (088) 357 10 10 of per e-mail, cvdcrisisdienst@cvd.nl.