Volle kracht vooruit op de Eendracht

Op maandag 2 september voer zeilschip de Eendracht met 28 opstappers van het CVD de haven van Vlissingen uit. Gedurende vier dagen waren zij dag en nacht in de weer om het schip te laten varen. Samen ervoeren ze de kracht van de Eendracht: samenwerken, jezelf leren kennen en grenzen verleggen.

Met stralende zon rustig op de motor ging het via de sluizen naar open zee. De zee had een mooie golfslag met een heerlijke wind waardoor de zeilen gelijk gehesen konden worden. De 60 meter lange Eendracht nam in kracht en snelheid toe en zette koers richting Engeland.

In drie teams werd er gewerkt waarbij iedereen op de boot intensief aan de slag ging om de Eendracht zeilende te houden. Met 4 uur werken en vervolgens 8 uur rust gaat het 24 uur per dag door. En dit keer was het ook écht 24 uur per dag zeilen. Lijnen bijstellen, koers bepalen, overstag gaan, lijnen weer bijstellen en zeiltje erbij of eraf. Engeland werd zo binnen een dag bereikt en op woensdagochtend kon het anker uit aan de kust bij Southwold.

De zeilers bleven een dagje op het vaste land om donderdag weer richting Rotterdam te gaan. Met wederom harde wind en vrij woeste golven leek de Eendracht af en toe wel een dobber op zee. Je kon alles maar met één hand uitvoeren: de andere was nodig om je vast te houden aan de reling, stang of touwen. Een hele nieuwe en mooie ervaring die door elke opstapper – uiteindelijk – positief werd ervaren. Al moesten sommigen wel eerst een zeeziekte overwinnen…

Vrijdagochtend keerde het schip terug in de haven van Rotterdam, mooi op tijd om mee te kunnen doen aan de Rotterdamse havendag. Een aantal opstappers heeft aan het eind van de ochtend rondleidingen gegeven aan lagereschoolkinderen. Voor hen meteen een mooie kans om hun ervaringen van de afgelopen dagen met veel plezier te delen met de kinderen.

Het is een fantastische en voor ieder op zijn eigen manier heel leerzame reis geweest. Dit heeft er door de jaren heen in geresulteerd dat enkele opstappers inmiddels vrijwilliger van de Eendracht zijn geworden. Een onvergetelijke ervaring die de CVD cliënten meenemen in hun verdere bagage.