Voetballen op zaterdag 31 mei: CVD Jongeren vs Leger des Heils

Tijdens de zgn. ‘Kick-off’ wedstrijd zullen teams van CVD Jongeren (onder de bezielende leiding van Garoun Bannink en Randy Beer) om de winst strijden met het team van Leger des Heils Rotterdam.
De wedstrijd begint om 12.30 uur en zal rond 12.50 uur afgelopen zijn. Een ieder die voetbal en het CVD en haar cliënten een warm hart toe draagt stimuleren wij dan ook om zeker te komen kijken en ons team naar de winst te schreeuwen!
Tevens is deze wedstrijd de kick-off voor CVD Voetbal. Het is de wens van het CVD om volgend seizoen, een (of meerdere) teams te laten participeren in de Dutch Street Cup competitie. Meer nieuws hierover volgt spoedig.

Voor meer informatie, klik hier