Trainen met perspectief, nu nog overzichtelijker!

Onlangs heeft een vernieuwing plaatsgevonden door het aanbod overzichtelijk te presenteren, steeds gekoppeld aan de resultaatsgebieden uit de wmo arrangementen. Overigens zijn er ook voor Rotterdammers zonder arrangement diverse mogelijkheden. 
Het resultaat dat wij nastreven met onze inzet op het gebied van trainingen en (arbeids)participatie is dat cliënten hun zelfredzaamheid (zoveel als mogelijk) hervinden en weer een rol vervullen in de maatschappij. Naast de standaard trainingen verzorgen wij ook trainingen op maat. 
Perspectief door het leren van vaardigheden en vergroten van kennis! 
Voor cliënten van het CVD zelf hebben we een activeringsmakelaar in het leven geroepen, die samen met cliënt en begeleider een individueel plan maakt. Op deze manier wordt de eigen regie en het leervermogen van cliënten optimaal ingezet. 

Geen cliënt van het CVD? Ook dan is het mogelijk gebruik te maken van het aanbod. 

Bekijk hier het volledige trainingsaanbod.